3. Základní škola Holešov
•Třída s rozšířenou výukou AJ - přijímací řízení pro 2023/2024   •Jazykové učebny   •Výukové materiály    •Projekty a soutěže   •Zahraniční pobyt - informace
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka - Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 • Požadavky k přijímacímu řízení - zde
• Kritéria přijetí - zde
• Přihláška pro školní rok 2023/2024 - zde
• Všeobecná nabídka školy - zdeJazykové učebny Na 1. stupni probíhá výuka anglického jazyka v multimediální jazykové učebně nebo v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí s dataprojektorem.

   

Výuka jazyků na 2. stupni probíhá ve dvou nově zrekonstruovaných jazykových učebnách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí s dataprojektorem a moderním systémem ozvučení.

 Výukové materiály JAZYK ANGLICKÝ
1. stupeň (1. - 5. třída)
Anglický jazyk začínáme vyučovat již v 1. ročníku, kde se formou her, písniček a říkadel děti seznamují se zvukovou stránkou jazyka. K výuce na 1. stupni využíváme učebnice nakladatelství Oxford University Press. V první a druhé třídě Happy House, ve třetí a čtvrté třídě Happy Street, v 5. ročníku začínají žáci s výukovou řadou Project 4th edition. Výuka je doplněna dalšími zajímavými materiály a interaktivními materiály Oxford Itools. Dále nabízíme žákům časopis Play, díky kterému si mohou rozšířit slovní zásobu a procvičovat poslechové dovednosti.

2. stupeň (6. - 9. třída)
Na 2. stupni navazujeme na probrané učivo z prvního stupně řadou Project 4th edition 2 – 5. Žáci využívají interaktivní materiály Oxford Itools. Žákům šestého ročníku nabízíme časopis Ready to Read a ve vyšších ročnících časopis Gate. V jazykových třídách je četba časopisu nedílnou součástí výuky. V jazykových třídách dále vyžíváme četbu knih z řady Oxford Read and Discover, které jsou zvoleny dle probíraných témat v  daných ročnících.

JAZYK RUSKÝ
2. stupeň (9. třída)
Výuka jazyka ruského probíhá ve vybavených jazykových učebnách. Žáci si zvolili tento druhý cizí jazyk na konci sedmé třídy. Naši deváťáci se učí ruštinu jako druhý cizí jazyk od 8. ročníku. K výuce používáme učebnice "Pojechali 1 a 2", k nim potom pracovní sešity, dále slovníky a pomůcky pro zjednodušení nácviku azbuky. Snažíme se žáky naučit používat jazyk na konverzační úrovni.

JAZYK NĚMECKÝ
2. stupeň (8. a 9. třída)
Výuka německého jazyka probíhá ve vybavených jazykových učebnách. Žáci si volí tento druhý cizí jazyk na konci sedmé třídy. Na naší škole vyučujeme němčinu jako druhý cizí jazyk od 8. ročníku.
K výuce němčiny využíváme učebnice Prima 1, 2 a Ping-Pong Neu 1. Cílem je dosáhnout znalostí na konverzační úrovni.Projekty, soutěže a akce Fotografie z našich akcí a projektů nebo výsledky soutěží najdete na školním facebooku.

SPELLING BEE - DUBEN 2023
V úterý 25. dubna proběhlo mezi pátými ročníky školní kolo hláskovací soutěže v anglickém jazyce s názvem Spelling Bee. Naši odvážní páťáci měli za úkol hláskovat jednotlivá písmenka různých anglických slovíček a následně slovíčka správně vyslovit. I když byli všichni účastníci velmi šikovní a souboj mezi nimi opravdu vyrovnaný, nakonec byli vybráni tři nejlepší, kteří nás budou reprezentovat v souboji škol. Ještě jednou proto gratulujeme Jakubovi k 1. místu, Jindrovi ke 2.místu a Valerii ke krásnému 3. místu. Poděkování patří i všem dalším zúčastněným žákům.

VELIKONOČNÍ ANGLIČTINA - DUBEN 2023
Po návratu z velikonočních prázdnin byl pro naše nejmladší žáky připraven další z tradičních školních projektových dnů - Velikonoční angličtina. Po našich českých Velikonocích si prvňáčci a druháčci připomněli velikonoční zvyk z Velké Británie - hledání vajíček, které schoval na zahrádce velikonoční zajíc - Easter Bunny. Vyzkoušeli jsme si závody s palačinkami, které se pořádají v Anglii na začátku postní doby tzv. Pancake Day. Společně s deváťáky, kteří měli celý projekt na starost, se děti naučily a procvičily slovní zásobu spojenou s Velikonocemi a také si zopakovaly znalost barviček a čísel v angličtině. A protože všichni zvládli úkoly i závody na výbornou, jako odměnu dostal každý palačinku na svačinku.
Děkujeme deváťákům za organizaci celého dopoledne.

       

PŘÍRODOPIS ANGLICKY
V 6. ročníku postupně zavádíme ve třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka integrovanou výuku přírodopisu v anglickém jazyce (tzv. CLIL). Využíváme především lexikální přístup, kdy obohacujeme slovní zásobu, pracujeme s anglickými texty, zařazujeme poslechová cvičení, sledujeme krátká videa v anglickém jazyce, pracujeme s pracovními listy, zároveň však pozorujeme přírodu a učíme se o ní. Žáci jsou nadále zkoušeni a hodnoceni v českém jazyce, i když najdou se i tací, kteří běžná slovíčka doplňují o anglické názvy. V minulých hodinách jsme se například učili o žížale a následně vyrobili žížalníky (sklenice pro pozorování žížal) nebo si osvojili stavbu těla hmyzu, kterou později doplníme o pozorování včel.

 
 

APPLE CRUMBLE 2023
Čtvrteční ráno jsme s šesťáky z jazykové třídy krásně provoněli školu, když jsme v hodině angličtiny pekli tradiční dezert Apple crumble. Recept máme v učebnici a je velmi jednoduchý. Všichni se do přípravy pustili s velkým elánem a proto jsme stihli naše jablečné koláče i ochutnat. Koláč se podává se šlehačkou nebo vanilkovou zmrzlinou. Koláče byly "delicious". Všichni si pochutnali.

     

ANGLICKÉ DIVADLO 2023
Projektový den - pro mladší spolužáky jsme nacvičili divadelní představení v angličtině.
Video z akce - na školním kanále youtube - zde.

 

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - 2022/2023
Již tradičně jsme první pololetí na druhém stupni zakončili soutěží v konverzaci v jazyce anglickém. Nejdříve se všichni žáci z našich jazykových tříd zúčastnili třídního kola a ti, kteří nejlépe uspěli v tomto kole, postoupili do kola školního. Žáci soutěžili ve třech kategoriích - 1.kategorie žáci šestého ročníku, 2.kategorie žáci sedmého ročníku a 3. kategorie žáci osmého a devátého ročníku.
Soutěž se skládala ze dvou částí. V té první žáci hovořili o tématu, které si vylosovali a odpovídali na doplňující otázky poroty. Ta hodnotila přípravu tématu, plynulost projevu, přirozenou výslovnost, gramatickou přesnost a pestrost použité slovní zásoby. Druhou částí byl popis neznámého obrázku.
Společně jsme si užili odpoledne plné angličtiny a skvělých konverzačních výkonů, které byly v jednotlivých kategoriích velmi vyrovnané. V okresních kolech nás budou reprezentovat David Telecký ze 7.C a Patricie Maňasová z 9.C.
Děkujeme všem účastníkům a srdečně gratulujeme vítězům.

   

VÁNOČNÍ ANGLIČTINA - PROSINEC 2022
V předvánočním čase je nejdůležitější setkávání a společné prožívání vánoční atmosféry. Proto již tradičně přicházejí naši deváťáci za nejmladšími žáky a formou zábavných úkolů je seznamují s tradicemi Vánoc v anglicky mluvících zemích. Starší žáci si s mladšími kamarády povídali, naučili je slovíčka spojená s Vánocemi, plnili aktivity zaměřené na opakování toho, co už v angličtině umí. Dětem se moc líbila výroba vánočního přání se sobem Rudolfem, který díky svému zářivému červenému nosu zachránil Vánoce. Při práci jsme si příběh i koledu o sobu Rudolfovi poslechli. Důležitou součástí této návštěvy byl SANTA CLAUS, kterému děti šeptaly svá přání. Santa slíbil, že všechna přání předá Ježíškovi. Celé setkání jsme ukončili zpěvem známé koledy WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS a SANTA CLAUS daroval všem dětem malou sladkost. Společný čas jsme si hezky užili.

 

HALLOWEEN 2022
Knock on the door - Trick or Treat - We love Halloween
S touto písní jsme 31. října prožívali halloweenskou párty na naší škole. Žáci 9.C zavítali v různých strašidelných kostýmech za kamarády na první stupeň. I ti byli letos připraveni a spousta z nich přišla v převlečení za čaroděje, čarodějky, duchy, monstra, hororové postavičky a kostry. Ve třídě 5.B byli dokonce místo žáků obyvatelé Transylvánie. Společně jsme si připomenuli, jak se slaví Halloween. Kdy se slaví a co k němu patří. Zatancovali jsme si strašidelný tanec. Také jsme si vysvětlili, že Trick or Treat, je koleda, kterou děti v anglicky mluvících zemích říkají u dveří a znamená "Dejte mi koledu, nebo vám něco provedu". Samozřejmě, že je lepší zvolit odměnu a koledníky obdarovat. Proto jsme ji zvolili i my. Naše strašidla i kamarádi z prvního stupně dostali sladkost, aby náhodou někoho nenapadlo něco nekalého provést.

JAZYKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU - PODZIM 2022/2023
Pro naše žáky s rozšířenou výukou jazyka anglického jsme si na začátek školního roku připravili třídenní JAZYKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ na Rusavě. První třída, která se na Rusavu vypravila byla 9.C. Hlavním cílem soustředění byl rozvoj jazykových dovedností s důrazem na komunikaci a rozšíření slovní zásoby. Mimo jiné jsme se snažili posílit vtahy mezi žáky třídního kolektivu. Zábavnou formou jsme zopakovali důležité gramatické jevy, jako například nepravidelná slovesa. Aktivity byly zaměřené také na procvičení slovní zásoby, opakování popisu obrázku, poslechové dovednosti. Nejkrásnější byly naše večerní programy. Nikdy nezapomeneme na úžasnou módní přehlídku, během které nám byly v angličtině představeny jedinečné modely. Nepopsatelným zážitkem byla karaoke show anglických písní, která byla plná dojemných chvil.
Děkujeme našim deváťákům za nádherné společné chvíle. Za to, že překonávali sami sebe a hlavně, že ztráceli ostych a snažili se naplno mluvit anglicky.

   

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ 2021-22
Již tradičně se žáci druhého stupně setkali na konverzační soutěži v angličtině. V letošním roce proběhlo nejdříve ve všech jazykových třídách třídní kolo, ze kterého postoupili ti nejlepší žáci do školního kola. Společně jsme prožili krásné odpoledne s angličtinou. Žáci hovořili o tématech, která si vylosovali (rodina, volný čas, cestování, Velká Británie, Česká republika, Moje město atd.). Soutěž probíhala ve dvou kategoriích:

Kategorie I.A. pro šestý a sedmý ročník:
1. místo Anette Hasilíková
2. místo Klaudie Grygerová
3. místo Zapletal Pavel

Kategorie II.A pro osmý a devátý ročník:
1. místo Amálie Zmeškalová
2. místo Nikola Edlerová
3. místo Veronika Robešová

Všem vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za příjemné odpoledne.

CAMBRIDGE PENFRIENDS - do roku 2021
Naše jazykové třídy se účastní projektu Cambridge English Penfriends. Jedná se o mezinárodní vzdělávací projekt, který spojuje školy po celém světě. Děti z různých částí světa si navzájem vyměňují korespondenci, buď online nebo klasicky zasíláním dopisů. Celý projekt probíhá pod záštitou Cambridge Assessment English, což je část Cambridgské University, která se zabývá studiem jazyka anglického.
Díky dopisování rozvíjí své anglické jazykové dovednosti, mají možnost poznávat kulturu jiných zemí a získávat nové přátele. Hlavním cílem projektu je povzbudit a motivovat žáky, aby se učili anglicky a rozvíjeli si jazykové kompetence prostřednictvím výměny informací o sobě, svém bezprostředním okolí a své zemi. Žáci se učí spolupracovat a poznávat jinou kulturu.
Naši žáci 6. a 7.ročníku si vyměnili dopisy se svými vrstevníky ze španělského města Pamplona, které leží poblíž hranice s Francií.
Starší žáci, z 8. a 9. ročníku navázali kontakt se školou z italského města Rivoli, které se nachází u města Turín. Na svou první výměnu dopisů čekají.
V rámci tohoto projektu může každá škola získat virtuální odznaky z Cambridge Assessment English. Ty se udělují aktivním školám, které splní určitá kritéria. Na konci roku obdrží žáci účastnící se výměnné korespondence v rámci Cambridge English Penfriends certifikát potvrzující jejich účast na projektu.

VÁNOČNÍ ANGLIČTINA 2021/2022
Deváťáci ze třídy s rozšířenou výukou AJ každoročně přicházejí za mladšími kamarády. V první a druhé třídě představí vánoční tradice v anglicky mluvících zemích, s dětmi si zazpívají anglickou koledu a také s sebou přivedou nezbytného Santu.

 

JAZYKOVÝ POBYT - LONDÝN 2019

   

JAZYKOVÝ POBYT - SKOTSKO 2015

     

Červen 2023 – RAKOUSKO/NĚMECKO - 15.- 16. 6. 2023 PROGRAM ZÁJEZDU
1. den odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách do Rakouska, příjezd do Salzburgu, rodiště W. A. Mozarta, pěší prohlídka s průvodcem – zahrady Mirabellgarten se zámkem Mirabell, náměstí Residenzplatz, dominanta města Katedrála sv. Ruperta a Virgila s mohutnou kopulí, Nová rezidence, někdejší palác pro arcibiskupské hosty s druhou nejstarší zvonkohrou ve střední Evropě(po pražské Loretě). Mozartovo náměstí s pomníkem W. A. Mozarta. Návštěva katakomb sv. Petra vytesaných do Mnišské hory. Večer odjezd na ubytování.
2. den po snídani návštěva solného dolu v Berchtesgadenu, který funguje bez přerušení provozu od r. 1517 (projížďka po podzemním solném jezeře, sklouznutí po dřevěné lávce, přednáška o vzniku soli a její těžbě – audioprůvodce v ČJ), přesun k návštěvě soutěsky Seisenbergklamm nebo Vorderkaserklamm s  nádhernými výhledy. Odpoledne odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole v nočních hodinách.

Říjen 2023 – LONDÝN a okolí - 18.- 24. 10. 2023 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ZÁJEZDU
1. den odjezd od školy do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do Londýna, procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal Observatory, National Maritime Museum, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee Bridge k London Eye, přejezd lodí/metrem k autobusu, ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Londýně a okolí
3. den celodenní návštěva Londýna pěší prohlídka s průvodcem – královská rezidence Kensington Palace (sídlo prince Williama a jeho rodiny), Albert Memorial, Royal Albert Hall, bezplatná návštěva Natural History Museum (známá sbírka koster dinosaurů) nebo interaktivního muzea vědy a techniky Science Museum (první parní lokomotiva, první tryskový motor, první model DNA aj.), možnost návštěvy Harrods (jeden z nejproslulejších a nejdéle fungujících obchodních domů na světě), Hyde Park, Speaker’s Corner, Marble Arch, možnost nákupů na světoznámé Oxford Street, návrat do rodin
4. den celodenní výlet – Stonehenge a Salisbury dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monumentu na světě, prehistorické památky Stonehenge odpoledne: návštěva města Salisbury s nejvyšší katedrálou v Británii, kde je vystavena Magna Charta, návrat do rodin
5. den celodenní výlet – Windsor a Oxford dopoledne: prohlídka královského města Windsor – návštěva víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle (v úterý a ve středu zavřeno), procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká škola ve Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho) odpoledne: pěší prohlídka historického centra Oxfordu - nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint Aldate's Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College - nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových Bradavicích), Christ Church Cathedral, návrat do rodin
6. den celodenní návštěva Hastings návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka pašeráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, v případě zájmu možnost jízdy viktoriánskou lanovou dráhou East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, návštěva Blue Reef Aquarium, Net Shops, odpočinek na pláži, drobné nákupy, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky
7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz