3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 7. B (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Petra Stárková
e-mail: starkova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Aj   Z   Čj   M   Hv   Př        
Úterý Inf   M   Čj   TV   D   F   Tř.h.      
Středa Čj   Aj   M   Př   Pč/Vz   Pč/Vz        
Čtvrtek Z   Čj   F   M   Vv   Vv        
Pátek Aj   Čj   M   Tv   Ov   D        

Vánoní pečení

    


Ukázka dravců

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |