3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 6. B (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Minaříková
e-mail: karaskova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí AJ  ČJ   M   F   D        
Úterý M   INF   ČJ   TV   OV   Tř. h.      
Středa ČJ   M   VV   VV   AJ   Z        
Čtvrtek D   M   ČJ   TV   F   VZ        
Pátek AJ   ČJ   PŘ   M   HV   Z         
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |