3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 3. B (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Alena Doleželová
e-mail: dolezelova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí ČJ M Prv Čj Hv        
Úterý M Čj Tv Aj Čj        
Středa M Prv Čj Vv Vv        
Čtvrtek Čj Tv M Aj Čj        
Pátek Čj M Aj Čj        

Tento školní rok jsme zakončili sportovním dnem v zámecké zahradě.
        
V hodině čtení jsme si nacvičili pohádku O budce. V pracovních činnostech jsme si vyrobili masky zvířátek.
  
Jahůdkob(h)raní

V rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol dostali žáci pracovní sadu v krabičce, kde našli potřebné věci k vysetí jahodníku měsíčního. Společně jsme semínka zaseli a teď už budeme jen zalévat a čekat na sladké plody červené a žluté barvy. Součástí sady byly i vzdělávací materiály - návod, jak na to či hry k vystřižení.
     
Den Země

Ani tento rok jsme na tento významný den nezapomněli! S žáky jsme si ho připomněli prostřednictvím pracovních listů. Odpovědi na otázky si mohli vyhledat na naučných tabulích, které byly rozmístěny na školní zahradě. Žáky práce bavila, měli možnost pracovat v týmech a zopakovali si, popřípadě doplnili, vědomosti např. o naší planetě, třídění odpadu či zajímavostech ze světa rostlin a živočichů.
     
V angličtině se učíme popisovat osoby. Doma při distanční výuce jsme si k tomu vyrobili pomůcku. Ve třídě jsme si pak plakátky vystavili na tabuli.

  
Ve výtvarné výchově jsme s paní učitelkou společně shrnuli všechny zážitky z Projektového dne a vytvořili jsme si vzpomínkové plakáty.

        
Projektový den
Jedno slunečné úterý jsme ve škole prožili zajímavý den. Přišel za námi do třídy sympatický lektor Dušan, který si s námi hodně povídal a přichystal si pro nás prima hry a aktivity. Nejvíce se nám líbila aktivita, kdy jsme společně ve skupině stavěli ze špaget, provázku a lepicí pásky co nejvyšší věž. Také jsme se hodně pobavili při "koncertu na zvířecí farmě" nebo na hřišti při hrách s lanem. Cílem tohoto dne bylo posílit kamarádské vztahy ve třídě, naučit se spolupracovat, naslouchat, podřídit se, domluvit se nebo pomáhat jeden druhému. Moc jsme si to všichni užili.
              


4. 10. 2020 | Den bez aut
           
3. 10. 2020 | Naše první výtvarné práce
     
1. 10. 2020 | Ukázka dravců
  
30. 9. 2020 |

My jsme žáci 3. B
těšíme se na sebe
do naší školičky
chceme mít jen jedničky
máme bystré hlavičky.


30. 9. 2020 | Co je u nás nového?
Přes prázdniny jsme vyrostli a jsou z nás už třeťáci. Máme novou paní učitelku, novou spolužačku Elišku, nového spolužáka Maxe a novou učebnu. Ve třídě je nás 22 - 12 holek a 10 kluků.
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |