3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Hana Vaculíková
e-mail: vaculikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Čj M Aj Hv        
Úterý M Vl Čj Tv Čj      
Středa Čj M Inf Aj        
Čtvrtek Čj Čj M Vv Vv        
Pátek Vl M Aj Tv Čj        

Vzpomínáme na 4. třídu...

Výlet na Velehrad s paní učitelkou Novákovou

     

Referáty

  
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz