3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
      Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 1. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Hušťavová
e-mail: hustavova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV M Čj Čj          
Úterý M Tv-plavání Čj Čj          
Středa M Čj Vv          
Čtvrtek Čj Čj Tv PRV          
Pátek Aj M Čj Hv          


11. 6. 2019 | Výlet do Jankovic
V pátek 7. června 2019 se třída 1.B s paní učitelkou Marcelou Hušťavovou a paní vychovatelkou Janou Budišovou, vydala na přírodovědný výlet do Jankovic. Doprovázel nás myslivec pan Petr Krumpolc. Do Jankovic jsme vyjeli ráno v osm hodin vlakem. Po příjezdu nás čekal sportovní areál v Jankovicích, kde jsme po krátké svačině s paní vychovatelkou hráli první přírodovědnou hru Na myslivce a zajíce. A pak jsme se vydali směr les, kde se děti formou her a soutěží seznamovaly s rostlinami, druhy stromů, květinami a zvířaty, ale i chováním v přírodě a v lese. Zajímavé bylo setkání se slepýšem, kterého si děti mohly prohlédnou zblízka, stejně jako hlemýždě a různé druhy brouků a motýlů. Velkou radost nám udělalo množství lesních jahod, na kterých jsme si všichni moc pochutnali. Po návratu do areálu jsme si opekli špekáčky, což bylo pro některé děti novou zkušeností a již jsme se pomalu chystali k návratu do školy. Výlet do Jankovic s poznáváním přírody se nám vydařil a moc líbil.


Fotografie z našeho výletu si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.


20. 1. 2019 | Zdobení vánočního stromku
Děti z 1. B spolu s paní učitelkou Marcelou Hušťavovou a paní vychovatelkou Janou Budišovou ozdobily vánoční stromečky pro zvířata v lese v Jankovicich.
Ve čtvrtek 13. prosince se všichni sešli s panem Petrem Krumpolcem, myslivcem z MS Jankovice , který děti zavedl do lesa na místo, které bylo vhodné pro zdobení stromečků. Tady děti zavěsily na stromečky jablka, mrkve, zelí, tvrdý chleba, lojové koule a jiné vhodné krmení pro lesní zvířata.
Z lesa se děti vydaly do minimuzea, kde po svačině a dobrém čaji zazpívaly koledy a paní vychovatelka jim povídala o zvycích vánoc.

     VE ŠKOLE JE VŠECHNO TIŠE, ŽÁČEK NA TABULI PÍŠE. 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz