3. Základní škola Holešov
Třídy - menu   Archiv tříd 2015/2016

Naše třída 1. D

Třídní učitelka: Mgr. Petra Logajová
e-mail: logajova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV M Čj Čj          
Úterý Tv Čj M Čj          
Středa Prv Čj Vv          
Čtvrtek Tv M Čj Čj          
Pátek Aj M Čj Hv          

Přeji všem žákům krásné prázdniny.
Mgr. P. Logajová


17. 6. 2016 | Děti v pohybu
Zúčastnili jsme se tradiční akce Děti v pohybu.
Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
12. 6. 2016 | Výlet do Dinoparku

Sláva, nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu.
Ptáte se nás, kde jsme byli?
Do Vyškova jsme si vyrazili.

Dinosauří stezkou jsme se vydali,
hodně dinosaurů jsme potkali.
Někteří křičeli, jiní stáli tiše,
další koukali se na nás z výše.

V kině jsme se třásli strachy,
paní učitelky, ty se bály taky.
Za odvahu odměna nás čekala,
v obchůdku nabídka nás lákala.

Sláva, nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu.
Sluníčko nám svítilo
a nám se v Dinoparku moc líbilo.


Všechny fotografie najdete ve školní fotogalerii.


2. 6. 2016 | Prvňáčci na návštěvě
Žáci naší třídy navštívili svoje mladší kamarády ze školky na škole v přírodě na Rusavě. Na fotografie se můžete podívat ve školní fotogalerii.


18. 4. 2016 | Informace pro rodiče žáků třídy 1. D
Vážení rodiče, paní učitelka Logajová je v tomto týdnu (18. - 22. 4.) nemocná. Termín konzultací je přesunut na 2. - 6. května 2016, novou registraci můžete provést ZDE .

10. 3. 2016 | Únor v naší třídě
Začátkem měsíce jsme se proměnili v pohádkové bytosti.
  V prvouce jsme se učili pojmenovat a vyjádřit své pocity.
    Orchestr nám ve Zlíně "vyprávěl pohádku".
  Naučili jsme se, co jíst a co nejíst, abychom byli zdraví. A nakreslili jsme si bacily.
 
26. 12. 2015| Vánoční angličtina
Deváťáci si pro nás připravili zajímavou hodinu angličtiny. Přišel za námi Santa Claus a jeho družina skřítků a sobů. Seznámili nás s vánočními tradicemi anglicky mluvících zemí. Někteří odvážní se svěřili Santovi se svým vánočním přáním. Vánoční angličtina s paní učitelkou Cholastovou se nám moc líbila.

Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
20. 12. 2015 | Mikuláš
V pátek 5. prosince se školou ozývaly strašidelné zvuky a řinčení řetězů. Čert, čert, křičeli žáci. Někteří se běželi zvědavě podívat, jiní se utíkali schovat do tříd. A skutečně. Po chodbách školy se proháněli hrůzu nahánějící čerti. Za nimi kráčel Mikuláš po boku s anděly. Nesli košíky plné balíčků se sladkostmi, ovocem a dárky pro hodné žáky. Naši třídu navštívil Mikuláš hned první hodinu. Na otázku, zda byli všichni hodní, každý kýval hlavou, že on určitě hodný byl. Společně jsme mu s paní vychovatelkou Ivetou Dvořákovou zazpívali písničky a Mikuláš nám za odměnu dal nejen sladkosti a ovoce, ale přinesl nám i Slabikář! Ti nejodvážnější Mikuláši přišli říct také básničky a dostali drobné dárečky. O přestávce jsme si všechny dárečky prohlíželi. Největší radost jsme měli ze Slabikáře a z malování pískem. Někteří si četli první věty ve Slabikáři, jiní si rozbalili barevné písky a vytvářeli obrázek podle návodu. Všem dárečky udělaly velkou radost. Děkujeme Mikuláši, andílkům i čertům za tak bohatou nadílku a už se těšíme, až nás příští rok navštíví znovu!
           

      
18. 11. 2015 | Divadelní představení
Ve středu 11. listopadu jsme navštívili Městské divadlo ve Zlíně. Herci z brněnského dětského divadla Polárka nám zahráli nové zpracování jedné z nejznámějších pohádek O Červené Karkulce. Celé představení bylo neobyčejným zážitkem. Měli jsme možnost sledovat nejen napínavý děj, ale také velké množství krásných kulis, zajímavých kostýmů a také poslouchat poutavou hudbu, která celou pohádku doprovázela.

             
5. 11. 2015 |
Měsíc říjen utekl jako voda a my jsme spadli jako ty lístečky ze stromu rovnou do listopadu.
Máme za sebou dva měsíce školní práce, dva měsíce plné zážitků, nových věcí a informací. U většiny prvňáčků panuje dobrá nálada a přetrvává prvotní nadšení.
Děti si pomalu zvykly na nové prostředí, na spolužáky i na paní učitelku. Nejtěžší ale bylo zvyknout si na nový režim, který je zcela jiný než ve školce. Nicméně i s tím si většina dětí hravě poradila a do školky by se již vrátit nechtěly. Vždyť školka je přece pro mrňata a oni už jsou velcí školáci...
Pojďme se tedy podívat, co všechno děti za ty dva měsíce zvládly a co se už naučily.
První měsíc byl pro všechny zkušební a „oťukávací“. Vyučování bylo zkrácené. Děti se seznamovaly s prostředím a s novými kamarády.
Druhý měsíc jsme se začali učit podle rozvrhu. Procvičovali jsme grafomotoriku, výslovnost, matematické představy, úchop tužky a spoustu dalších důležitých věcí. Děti za splněné úkoly dostávaly razítka, ale také známky do žákovské knížky. Pracovní sešity se plnily pochvalnými razítky a do žákovských knížek přibývaly první jedničky. Děti se učily první písmena a začínaly je spojovat do slabik. V matematice počítaly do pěti, porovnávaly množství a učily se psát první číslice.
Dnes většina dětí čile slabikuje a čte první jednoduchá slova. Dokončujeme pracovní sešit s uvolňovacími cviky a začínáme psát do malé písanky. V matematice už umíme napsat číslice od jedné do čtyř. Kromě toho řešíme slovní úlohy, při kterých se učíme sčítat. Zatím všichni zvládáme učivo bez problémů.
Když to tak shrnu, myslím, že první dva měsíce byly úspěšné. Děti chodí do školy rády, učení se jim líbí a nikdo je do něj nemusí nutit. Proč taky? Vždyť je to přece velká zábava poznávat a učit se nové věci!
P. Logajová, třídní učitelka  Naše třída
  Přejeme si k narozeninám.
  Oslavenci pro nás mají připravené sladkosti nebo jiná překvapení.
  V českém jazyce si vyprávíme pohádku „O velké řepě“.
  Kreslíme řepu a lepíme postavy ve správném pořadí.
  Modelujeme první písmena.
  Kreslíme první písmena.
  M jako myš.
  Trháme LES a skládáme LIŠKU.
  Je čas se trochu protáhnout.
  Píšeme do malé písanky.
  Poznáme všechny tvary písmene L.
  Jaké slovo začíná na S?
  SÉ jako sépie.
  Skládáme slova.
  Sčítáme?
  Ano, sčítáme.
  Trénujeme psaní číslic.
  Také umělecké psaní číslic.
  Hrajeme BINGO!
  Žáci devátých tříd nás seznamují s Halloweenem.
  Strašidelné počítání - počítání se strašidlem.
  Hurá, tělocvik!
  Řadíme se po tělocviku.
  Plaveme!
  Naši zodpovědní šatnáři.
 
22. 9. 2015 | Jaký byl náš druhý týden?
Druhý školní týden skončil a my jsme se konečně začali učit! Jásají žáčci prvňáčci.
V českém jazyku vytleskáváme slabiky a určujeme první hlásky slov, v matematice při vyprávění pohádek počítáme pohádkové postavy, v psaní procvičujeme prstíky, aby nám krásně kreslily podzimní draky. V prvouce se učíme o škole. Prohlédli jsme si nejen školu, ale také naši třídu. Víme, jak se chovat ve vyučování, o přestávce, víme, co všechno patří do naší aktovky. Učení nás všechny moc baví a naše úsilí je odměněno velmi pěknými výsledky v pracovních sešitech a krásnými obrázky, které zdobí naši třídu.

22. 9. 2015 | Jak jsme prožili náš první týden?
První školní týden nám utekl jako voda.
Seznámili jsme se nejen se svými spolužáky ve třídě, ale také s novým školním prostředím. Při procházce školou jsme navštívili všechny důležité místnosti. V ředitelně nás pozdravil pan ředitel a paní zástupkyně, v hudebně jsme si zazpívali, v tělocvičně zacvičili, v keramické dílně obdivovali pec. Najdeme sborovnu, knihovnu a také víme, kde se učí naši spolužáci druháčci. Naši školu jsme si společně ve třídě sestavili. Každý si vybral jednu místnost, kterou namaloval. Z našich obrázků jsme si pak celou školu poskládali na nástěnku. Kreslení nás moc bavilo a obrázky se podařily natolik, že ostatní spolužáci na první pohled poznali, kterou místnost jsme namalovali. Těšíme se na další zajímavé úkoly, ale hlavně na samotné učení!

 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz