3. Základní škola Holešov
Informace k zápisu do 1. ročníku pro rok 2020/2021 Vážení rodiče,

dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, budou zápisy k povinné školní docházce probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín zápisu na 3. ZŠ Holešov je v týdnu 20. – 24. 4. 2020

Kritéria přijetí - zde, nabídka školy - zde
Připravenost dítěte na vstup do školy - zdeZákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2014.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.
      - podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského
        zařízení (PPP, SPC)
      - podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského
        zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře
Požadovaná doporučení doloží zákonný zástupce škole do 30. 6. 2020.

Jak postupovat a co budete potřebovat?
1. Podat žádost o přijetí, což je možné následujícími způsoby: (tuto žádost najdete zde nebo v Škola/Formuláře ke stažení)
a) do datové schránky školy (ID datové schránky: k57qfit)
b) poštou – doporučeným dopisem na adresu školy
c) osobně v aule školy v době od 20. – 24. 4. 2020

2. Poskytnout údaje do školní matriky těmito způsoby:
a) vyplněním elektronické přihlášky (elektronická verze zápisního listu) v systému EduPage naší školy (zde) - v menu zvolte možnost Elektronická přihláška
b) vyplněním zápisního listu pro rok 2020/2021 – ke stažení zde nebo v Škola/Formuláře ke stažení

3. Zákonný zástupce dítěte se osobně dostaví do školy k ověření totožnosti s těmito doklady:
- občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. (např. soudní rozhodnutí)
Současně je možné osobně odevzdat vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list, případně si dokumenty vyplnit na místě.

Zákonný zástupce se může do školy dostavit v jednom z následujících termínů:
pondělí 20. 4.2020            8.00 – 11.00
úterý 21. 4. 2020             14.00 – 16.00
středa 22. 4. 2020              8.00 – 11.00
čtvrtek 23. 4. 2020           14.00 – 16.00
pátek 24. 4. 2020                8.00 – 11.00

4. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je potřeba:
- podat žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu (ke stažení zde nebo na Škola/Formuláře ke stažení)
- zajistit doklady k jeho vyřízení a doručit je škole do 30. 6. 2020
    1. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
    2. doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

5. Zákonný zástupce dítěte, které mělo odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020, pouze telefonicky škole do 30. 4. 2020 nahlásí, že dítě 1. září 2020 do školy nastoupí.

Mgr. Ivo Junášek
ředitel školy
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz