3. Základní škola Holešov
PRAVIDLA PRÁCE DOMÁCÍ VÝUKY 1. Třídní učitelé a vyučující zasílají žákům a rodičům zadání úkolů k domácí výuce prostřednictvím emailu na zákonného zástupce (1. – 5. ročník) nebo systému EduPage (6. – 9. ročník).
2. Jednotlivé vypracované úkoly budou v sešitech, pracovních sešitech či na volných papírech označeny datem zadání.
3. Žák po návratu do školy odevzdá vypracované úkoly ke kontrole. Pokud nebudou odevzdány, budou hodnoceny jako nesplněné.
4. V případě problémů s komunikací prostřednictvím emailu nebo EduPage zákonný zástupce kontaktujte telefonicky třídního učitele.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz