3. Základní škola Holešov

Žáci naší školy mohou využívat vnitřní bazén, kde probíhá výuka plavání. V období nepříznivého počasí sportujeme v tělocvičně. Na fotbalovém hřišti s umělým povrchem lze hrát nejen fotbal. Na malém hřišti může hrát současně několik družstev košíkovou nebo volejbal.

Ceník půjčovaného zařízení a pronájmu prostor - platný od 1. 9. 2023 Pronájem šaten a sociálního zařízení pro sportovní složky a veřejnost Šatny a sociální zařízení (sprchy) jsou pronajímány za úplatu:

1 000,- Kč – pro Holešov a jeho místní části (Tučapy, Količín, Dobrotice)
1 300,- Kč – pro ostatní zájemce (platí vždy)

Při sportovním utkání hradí domácí tým (pořadatel) pronájem šaten a sociálního zázemí hostujícímu družstvu (1 000,- Kč).

V případě nepoužití šaten a sociálního zázemí bez úplaty.

Pronájem tělocvičny a učeben Ceny pronájmů v době školního vyučování od 1.9. do 31.8. stanovuje Vnitřní předpis takto:

Tělocvična školy: 350 Kč / 1 hod
Učebna školy: 230 Kč / 1 hod

V případě zájmu o pronájem se obracejte na kancelář školy, tel. : 573 503 140 nebo e-mail: kancelar@3zshol.cz.

Školní hřiště           Podmínky využívání hřiště V dopoledních hodinách využívá školní hřiště k výuce škola a školní družina.
Pro veřejnost a místní sportovní kluby je hřiště přístupné po ukončení školní výuky (od 15 hod ). V sobotu, v neděli a o prázdninách je školní hřiště přístupné dle provozní doby.
Všichni, kteří využívají areál školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště. Využití sportovního areálu školního hřiště je bezplatné.

Provozní doba školního hřiště pro veřejnost
obdobípondělí - páteksobota, neděle, svátky
1. 9. – 31. 10.15 – 20 hodin14.00 – 20.00
1. 11. - 31. 3.po telefonické domluvě (den předem)po telefonické domluvě (den předem)
1. 4. - 30. 6.15.00 – 20.00 14.00 – 20.00
1. 7. – 31. 8.14.00 – 21.0014.00 – 21.00

Provozní řád školního hřiště Školní hřiště využívá v dopoledních hodinách škola, v odpoledních hodinách je určen místním sportovním klubům a široké veřejnosti.
Všichni, kteří využívají areál školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní řád a pokyny správce hřiště.

1.Provozní doba:
Pro veřejnost a místní sportovní kluby je hřiště přístupné po skončení školní výuky – od 15 hodin. V sobotu, v neděli a o prázdninách je školní hřiště přístupné ve stanovenou dobu.
2. Školní hřiště je pro veřejnost přístupné pouze v době přítomnosti správce areálu.
3. Hřiště je v provozu pro veřejnost dle provozní doby.
4. Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi (např. tretry a kopačky s kovovými kolíky a jakékoliv ostré předměty).
5. V době určené pro veřejnost je možné si rezervovat jednotlivé sektory hřiště předem u správce školního hřiště.
6. Vstup a využívání školního hřiště je na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za odložené věci a případné úrazy.
7. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno.
8. Při užívání školního hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce, neničit zařízení školního hřiště a dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.
9. V prostoru školního hřiště je přísně zakázáno:
- jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- užívání alkoholických nápojů, drog a tabákových výrobků
- přemísťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa
- vodění psů
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
Porušení těchto příkazů může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště. Při zajištění pořádku na sportovišti správce školního hřiště úzce spolupracuje s městskou i státní policií.
10. Využití sportovního areálu školního hřiště je bezplatné.
11. Při pronájmu šatny a hygienického zázemí školy bude školou účtována finanční úhrada.

Mgr. Ivo Junášek, ředitel 3. ZŠ Holešov
Výpůjční řád školního hřiště 1. Sportovní areál smí být využíván výhradně pro sportovní činnost.
2. Sportovní potřeby jsou určeny pro děti, mládež a sportující veřejnost.
3. Zapůjčené sportovní náčiní se smí používat jen v prostoru sportovního areálu.
4. Není-li zájemce osobně znám správci areálu, je povinen svoji totožnost prokázat (např.občanským průkazem, průkazkou na autobus, průkazkou školní jídelny apod.).
5. Převzetí a vrácení sportovního náčiní se potvrzuje podpisem v provozní knize. Zapůjčené sportovní pomůcky se vrací vždy osobně. Nelze pověřit jinou osobu. Pokud si sportovní potřeby půjčuje skupina, může si určit svého zástupce, který zodpovídá za vypůjčený inventář. Skupina může dodatečně změnit svého zástupce, musí však být tato změna potvrzena v provozní knize.
6. V případě ztráty nebo poškození sportovního náčiní nepřiměřenou manipulací je zájemce povinen uhradit vzniklou škodu ve výši pořizovací ceny předmětu. Toto ustanovení se nevztahuje na poškození sportovního náčiní běžným opotřebením.
7. Všichni uživatelé jsou povinni respektovat pokyny správce areálu.
8. Vstup do skladu je povolen jen správci areálu.
9. Vypůjčené sportovní potřeby musí být vráceny hodinu před uzavřením hřiště.
10. Správce areálu má právo odmítnout zapůjčení sportovních potřeb těm osobám, které porušují ustanovení tohoto provozního řádu.

Mgr. Ivo Junášek, ředitel 3. ZŠ Holešov
Tělocvična
      Tělocvična školy je dopoledne a odpoledne do 15.00 využívána pro výuku tělesné výchovy, pro školní družinu a pro školní sportovní kroužky.
V odpoledních hodinách tělocvičnu využívají sportovní kluby po dohodě s vedením školy. O provoz tělocvičny v době po vyučování se stará správce tělocvičny.
Pronájem tělocvičny se řídí Vnitřním předpisem, za úhradu určenou ceníkem.
V případě zájmu o pronájem se obracejte na kancelář školy, tel.: 573 503 140 nebo e-mail: kancelar@3zshol.cz.
Školní bazén           Podmínky využívání školního bazénu V dopoledních hodinách využívá školní bazén k výuce plavání škola a školní družina.
V odpoledních hodinách je bazén využíván sportovními kluby.
Školní bazén je v provozu od listopadu do dubna. Kvalita vody je přísně kontrolována. Teplota vody je 28°C.
 
Vytvořeno: 2015 | Všechna práva vyhrazena | Web: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |