3. Základní škola Holešov

Archiv - Naše třída 3. C (2021/2022)

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Bílková
e-mail: bilkova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M   ČJ   TV   ČJ   HV        
Úterý ČJ   M   AJ   PRV   PČ        
Středa M   TV   AJ   ČJ   ČJ        
Čtvrtek M   ČJ   ČJ   VV   VV        
Pátek M   PRV   ČJ   AJ   ČJ        

Výlet na Modrou
Poslední květnový den jsme vyrazili společně se třídou 4.B autobusem na exkurzi do Modré, kde se nachází Sladkovodní expozice Živá voda a Archeoskanzen z období Velké Moravy. Počasí jsme měli objednané a dobrou náladu sbalenou v batozích, takže nám nic nebránilo si tento den náležitě užít. Od našich průvodců jsme se dozvěděli spoustu nových informací a různých zajímavostí. Měli jsme možnost si porovnat naše parádně vybavené pokojíky s bydlením našich předků z devátého století. Ochutnali jsme placky vyrobené podle dobové receptury, zhlédli jsme výrobu keramiky na hrnčířském kruhu a někteří si i vyzkoušeli střelbu z luku. Výlet jsme ukončili sladkou tečkou v místním občerstvení a vyrazili plní zážitků zpět do Holešova.


Jaro v naší třídě
S příchodem jara jsme začali častěji vyrážet na vycházky do okolí školy a pozorovali jsme probouzející se přírodu, o Velikonocích si vyzkoušeli Egg hunt, na Den Země jsme poctivě čistili okolí říčky Rusavy a zapojili jsme se do programu Kulihrášek, kdy si každý zasadil několik semínek hrášku. V tomto období se také začaly probouzet k životu i nejrůznější soutěže, do nichž se zapojili i žáci naší třídy. Od recitační soutěže, přes matematického Klokana, až ke sportovním akcím jako McDonald Cup a Štafetový pohár v atletice. Z každé soutěže si děti odnesly pěkná umístění. Také Plamínci se opět rozhořeli na krajské přehlídce v Kroměříži! Všem zúčastněným gratuluji!

Den Země


Egg Hunt


Kulihrášek


Masopust


STŘÍPKY Z ADVENTU
Vánoce utekly jako voda a už je před námi nový rok, do kterého se budeme snažit vykročit s plným nasazením. S dětmi jsme vzpomínaly na to, jak každý prožil vánoční svátky, také jak jsme si společně užili dobu předvánoční. Dodatečně chci poděkovat všem žákům, které se aktivně zapojili do programu naší vánoční besídky a všem rodičům, kteří poskytli k ochutnávce své výborné cukroví. Teď už vyrážíme vstříc roku 2022 a těšíme se, jak si ho společně užijeme!


19. 12. 2021 | Hravá věda aneb prvouka trochu jinak
Minulý týden nás navštívil pan Radek Chajda (autor knížek hravých pokusů pro děti) a ukázal nám několik jednoduchých pokusů za využití teplého vzduchu a pomůcek, které najdeme běžně doma. Nakonec si děti vyrobily vlastní mini padáčky. Všichni si netradiční prvouku moc užili.

  


/p>


DEN BAREV ŠKOLY


10. 10. 2021 | PROJEKTOVÝ DEN
Ve středu 6. 10. jsme měli Projektový den, kdy nás navštívil lektor Petr. Povídali jsme si o tom, jak je důležité si vzájemně naslouchat a komunikovat mezi sebou. Také jsme si zahráli několik her na podporu spolupráce a týmového ducha.
  
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |