3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 9. C (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Alena Maťová
e-mail: matova@3zshol.cz
tel. : 573 503 152

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M   Ch   Aj   Tv   Čj   D        
Úterý M   Čj   Aj   F   Ov     Vz   Vv    
Středa Aj   Čj   Př   Nj/Rj   Ch   D        
Čtvrtek Aj   Nj/Rj   Z   M   Tv   F   Tř.h.      
Pátek M/Čj   Čj/M   Hv   Aj   Nj/Rj   Inf        

Třídní výlet do Dobrotic
           
Projektový den - zaměřený na posílení vzhathů ve třídě po návratu k normální výuce


Vánoční hodina - poslední den před vánočními prázdninami jsme si našli chvíli času na společné hry.

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |