3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 6. C (2020/2021)

Třídní učitel: Mgr. Hana Vaculíková
e-mail: vaculikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

V angličtině jsme vypracovali projekty o prázdninách.
     
Školní rok jsme společně začali na adaptačním kurzu na Rusavě.
    

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |