3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 1. B (2020/2021)

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Hušťavová
e-mail: hustavova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí PRV   ČJ   M   HV            
Úterý TV   M   ČJ   ČJ            
Středa ČJ   ČJ   M   PRV            
Čtvrtek AJ   ČJ   VV   PČ            
Pátek M   TV   ČJ   ČJ            

Pasování čtenářů

Knížky naše milené,
slibujeme velmi rádi,
budeme si vás pročítat,
příběhy s vámi prožívat.


Veselé zoubky


Květina

Ta naše květina,
ten krásný květ.

Rozzáří naší duši
a náš svět.

Ta krásná květina,
tak krásně září.

Rozzáří úsměv,
na naší tváři.


Poznáte kdo je kdo?


Masky zvířátek v 1.B


Naše první vysvědčení

Fotografie naší třídy najdou rodiče po přihlášení do školního systému EduPage.

 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková