3. Základní škola Holešov
 

Naše třída 1. A (2020/2021)

  Třídní učitelka: Mgr. Lenka Antonovová
e-mail: antonovova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Prv M Čj Čj          
Úterý Tv M Čj Čj          
Středa M Čj Vv          
Čtvrtek Čj Prv Aj Hv          
Pátek M Tv Čj Čj          


 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |