3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 6. B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Stárková
e-mail: starkova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Vz M Aj Čj Inf D      
Úterý Z Čj M F Tv Th    
Středa Čj Ov M Vv Vv      
Čtvrtek D M Z Čj Aj Hv      
Pátek M Aj F Čj Tv      

Krásné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví přejí Andílci ze 6.B


Najdete nás všechny v třídní fotogalerii.


9. 9. 2019 | Připomenutí informací k adaptačnímu kurzu
- sraz žáků 6.B je ve středu 11.9.2019 v 7.30 h v aule školy s připraveným zavazadlem a batůžkem na cestu
- do batůžku na cestu si dejte svačinu a pití, pláštěnku a osobní věci, do zavazadla dejte zbytek vybavení (podle seznamu)
- při příchodu do školy každý žák odevzdá třídní učitelce formulář „prohlášení zák. zástupců“
- oblečení na cestu vyberte podle počasí
- obuv na cestu bude mít každý žák vhodnou do přírody na turistiku
- návrat z adaptačního kurzu je v pátek 13.9.2019 přibližně ve 12.15h k budově školy

3. 9. 2019 | Platby za adaptační pobyt
Vážení rodiče,
platby adaptačního pobytu poukazujte na účet školy 255400006/0300,
variabilní symbol = každý žák dostal, konstantní symbol 0308.
Do zprávy pro příjemce uveďte tyto údaje: jméno, příjmení žáka – adaptační kurz Rajnochovice.
Platbu proveďte nejpozději do 10.9.
Děkujeme


3. 9. 2019 | Upozornění pro žáky
Na pracovní sešit do českého jazyka se bude vybírat 79 Kč.
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz