3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 4. B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sovadníková
e-mail: sovadnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Aj M Vl Čj        
Úterý M Čj Tv Aj        
Středa M Čj Vl Vv        
Čtvrtek Čj M Tv Aj Čj        
Pátek M Čj Hv Čj         
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz