3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/020
 

Naše třída 2. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Hušťavová
e-mail: hustavova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Prv M Čj Čj          
Úterý Tv Čj Čj M Hv        
Středa Čj Čj M Prv          
Čtvrtek M Tv Čj Vv        
Pátek Čj Čj M Aj          

28. 2. 2020 | Maškarní radovánky


28. 2. 2020 |Černobílý den


28. 2. 2020 |Veliká pochvala za přednes básně, 1. a 2. místo bylo naše!

11. 11. 2019 | Halloween


 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz