3. Základní škola Holešov
     Archiv - 2019/2020
 

Naše třída 2. A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Antonovová
e-mail: antonovova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Prv M Tv Čj Čj        
Úterý M Čj Vv          
Středa Tv M Čj Čj Hv        
Čtvrtek M Čj Čj Prv          
Pátek Aj M Čj Čj          
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz