3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 8. A

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Cholastová
e-mail: cholastova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Aj M Čj Rj/Nj Tv-plavání CH      
Úterý Rj/Nj Ov Z M Čj   Inf Hv  
Středa M Čj Rj/Nj Tv-plavání D Aj Ch      
Čtvrtek M Čj Aj/Vv Vv/Aj F Z Tř. h.    
Pátek M De Čj Ch      24. 10. 2018 | Žáci 8. A a Večerníček na Zámku Holešov
Dne 6. října se žáci naší třídy podíleli na realizaci akce MKS Holešov Večerníček na zámku. Pomáhali zajistit několik soutěžních stanovišť a tím pomohli uskutečnit tuto akci. Pořadatelé byli za jejich pomoc velmi vděční a oficiálně děkují našim žákům za pomoc. Akce byla velmi úspěšná, i když pro všechny účinkující velmi náročná.
     
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz