3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 5. C

  Třídní učitelka: Mgr. Veronika Gombárová
e-mail: gombarova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M Aj Čj Čj        
Úterý Hv Čj M Tv Čj      
Středa Aj M Vv Vv Čj        
Čtvrtek Čj Tv- plavání M Aj Vl        
Pátek Inf Čj M Vl Čj        
Burza knih
V pátek 29. března jsme si pro naše mladší spolužáky z 1. A připravili Den knihy, vyhlášený Spolkem žáků. Pro prvňáčky jsme vymysleli řadu činností, ve kterých se seznámili s loutkami Spejblem, Hurvínkem a Máničkou a jejich knižním zpracováním. Věříme, že se jim den s námi líbil a inspirovali jsme je ke čtení těchto krásných knížek.
        
Výchovný koncert
Dne 8. 3. jsme se vyfintili a jeli do Zlína na výchovný koncert. Všem se nám tam moc líbilo a koncert jsme si užili.

4. 3. 2019 | Recitační soutěž
Dne 19.2. se naše dvě spolužačky zúčastnily recitační soutěže 1. stupně. I přesto, že se neprobojovaly na pozici vítězů, byly velmi statečné a předvedly krásný přednes! Moc je za jejich výkon chválíme!


4. 3. 2019 | Den podivných účesů a pokrývek hlavy


4. 3. 2019 | Pololetní vysvědčení


Zimní tvoření
  
Vánoční den
O pár dní dříve k nám zavítal Ježíšek a nadělil nám pod stromeček dárečky. Volnou chvíli jsme trávili povídáním si, hraním her a následně rozdáváním dárků.
     
V úterý 4. 12. nás ve škole navštívil Mikuláš s anděly i čerty. Andělé obdarovali všechny hodné děti pamlskem, dokonce i ti zlobivější byli obdarováni zdravou svačinkou. My jsme si pro Mikuláše a jeho pomocníky nachystali nejen básničku, ale i čertovsky nazdobenou třídu.
     
Podzimní tvoření v PČ a VV

Halloween

Oslava 100. výročí Československé republiky

 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz