3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Eva Bednaříková
e-mail: bednarikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 142

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj - plavání Čj M Inf        
Úterý M Vl Aj Čj Vv Vv      
Středa Čj Aj M Hv Čj        
Čtvrtek Tv Čj M Vl        
Pátek M Aj Čj Čj        

4. 6. 2019 | Gratulace
Děkujeme naší spolužačce Adrianě za reprezentaci školy v plavecké soutěži a gratulujeme k pěknému umístění.
  
16. 5. 2019 | Máme rádi Česko
Žáci naší třídy se zúčastnili vědomostní soutěže Máme rádi Česko ve volnočasovém středisku TYMY. Blahopřejeme týmu ke krásnému 3. místu.
     
18. 4. 2019 |
Před Velikonocemi jsme se zapojili do akce Spolku žáků - soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. Vybarvili jsme spoustu vajíček a v pracovních činnostech vyrobili slepičky. K výzdobě přispěl i beránek, kterého upekla maminka našeho spolužáka. Beránka i další dobroty jsme rádi ke konci vyučování do posledního drobečku snědli.

  
10. 4. 2019 | Den knihy
Na 29. 3. jsme si připravili pro žáky 3. ročníku představení knihy Staré pověsti české. Začali jsme tím, že jsme dětem vysvětlili, co jsou pověsti a společně si vyplnili křížovku. Také jsme se seznámili s osobností Aloise Jiráska a přečetli pověst o Krokovi v češtině, kterou se mluvilo v předminulém století. Pověst o Praotci Čechovi a O Horymírovi převyprávěli chlapci pomocí nakreslených obrázků. Děvčata si naopak připravila pověst O Libuši, kterou ztvárnila dramaticky. Využili jsme také interaktivní tabuli a žákům 3. ročníku jsme pustili kreslenou pověst O Bivojovi. Že i na Moravě máme své pověsti jsme dokázali přečtením pověsti O králi Ječmínkovi, která se vztahuje k městu Chropyně. Dvě hodiny programu jsme si báječně užili.
        
4. 4. 2019 | Exkurze do planetária
Ve středu 20.3. jsme i s ostatními páťáky navštívili brněnské Planetárium. Moc jsme se těšili a taky si hodně užili. Viděli jsme hvězdnou oblohu, pohyb planet a fotografie z jejich povrchu , poznávali jsme souhvězdí, dověděli se, že na měsíci Jupitera je patrně kapalná voda. Dostali jsme pracovní listy a měřili velikosti a vzdálenosti mlhovin, potěžkali si opravdový meteorit a porovnávali velikosti a teplotu hvězd. Bylo to moc fajn, poučení i zábava.
     
4. 3. 2019 |
Ve II. pololetí se budeme učit o krajích ČR. Aby nám vědomosti lépe "lezly" do hlavy a "nevypadaly" zase rychle ven, vymysleli jsme si, že naše kraje ztvárníme i graficky. Výsledkem bude mapa ČR stvořená 5.A. Pracujeme ve skupinách a zatím jsme chváleni. Doufáme, že nám nadšení vydrží a vědomosti zůstanou uložené na papíře i v hlavách.
        
4. 3. 2019 |
Před pololetními prázdninami jsme si všichni pochutnali na sladkých sněhulácích, které donesl jako pozornost náš spolužák. Děkujeme jemu i jeho mamince,s kterou sněhuláčky vytvořil.
     
3. 12. 2018 | Den naruby
Pátek 23. 11. byl v naší škole Dnem naruby. Žáci se stávali učiteli a učitelé si hověli v žákovských lavicích. Moc chválím mladé učitele z 5.A, kteří nejenže měli velký zájem si učení vyzkoušet, ale také odevzdali vzorné písemné přípravy. Zvlášť slečnu učitelku Elišku žáci jak náleží respektovali a někteří jí ve vyučovací hodině i vykali.

25. 11. 2018 |
Žáky 5.A zaujalo ve vlastivědě líčení života na vesnici v 18. století. Bavili jsme se o skanzenech a filmových pohádkách, kde můžeme vidět zachované dřevěné stavby a uspořádání vesnických stavení. Rozhodli jsme se, že svoje představy zkusíme ztvárnit i výtvarně. Ohromil nás náš spolužák, který se tomuto tématu věnoval i doma s rodiči a v úterý 13. 11. nám do hodiny donesl již hotový model. Super!!! Hned jsme měli báječnou inspiraci pro naše tvoření.
     
1. 11. 2018 |
31.10. jsme se sešli po podzimních prázdninách a nestačili se divit na jaká zvláštní stvoření jsme se proměnili.


1. 11. 2018 |
V pátek 26. 10. jsme si připomněli 100 let vyhlášení samostatné Československé republiky. Četli jsme referáty, dívali se na prezentace, malovali státní symboly a ve skupinkách pracovali na vlastivědném projektu.
     
27. 10. 2018 |
V říjnu bylo v 5. A rušno. Zavítal k nám s divadelním představením Pověst o Blaníku soubor 5GIRLS, složený z našich milých spolužaček.
  

a jako potvrzení již podzimního počasí se k nám do třídy nastěhovala celá armáda ježků, někteří si dokonce vybrali svá místa ve školních lavicích.
  


14. 10. 2018 | Naše třída v září a říjnu
Třída 5.A se víceméně úspěšně "prokousala" měsícem září. Zase nám některým více či méně dlouho trvalo, než jsme si naplno uvědomili, že jsme zase ve škole.
Opakovali jsme


Přivítali jsme nového spolužáka


Pustili jsme se do výtvarného ztvárnění života pod mořskou hladinou

 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz