3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 3. B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sovadníková
e-mail: sovadnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 143

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Aj M Hv Čj        
Úterý M Čj PRV Vv Vv        
Středa Tv- plavání Čj M PRV Čj        
Čtvrtek Čj M Aj Čj        
Pátek Aj M Čj TV Čj        


 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz