3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2018/2019
 

Naše třída 3. A

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Řezníčková
e-mail: reznickova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Tv Aj M Čj        
Úterý Čj M Vv Vv Čj        
Středa Čj M Hv Čj PRV        
Čtvrtek Tv- plavání Aj Čj M Čj        
Pátek M Aj PRV Čj        

23. 2. 2019 | Naše práce v lednu a únoru
Výtvarná výchova a pracovní činnosti:
                  Anglický jazyk : V anglickém jazyce stále procvičujeme číslice 0 až 10, nově jsme začali probírat čísla 11 až 20. Překládáme věty se slovesem "mít", I have got, I haven't got.
  
Český jazyk : V hodinách českého jazyka stále procvičujeme vyjmenovaná slova, dále jsme začali probírat slovní druhy.
  

28. 11. 2018 | CO JSME STIHLI ZA MĚSÍC LISTOPAD
Český jazyk: v českém jazyce jsme se začali učit vyjmenovaná slova po "B" , "L"
  
Prvouka: v prvouce se učíme o naší republice, poznáváme kraje, učíme se o městě Holešov, určujeme rozdíly mezi městem a obcí.
  
Výtvarná výchova, pracovní činnosti.
        
14. listopadu jsme navštívili koncert "Klasikové převážně vážně" ve Zlíně.
  
12. 11. 2018 |
HALLOWEEN v naší třídě

  

28. říjen - 100 let od vzniku československého státu, děti se oblekly do barev státní vlajky
  
20. 10. 2018 | Naše práce v září a říjnu
V polovině září se naše třída zúčastnila akce Den bez aut. Akci pro nás připravilo SVČ TYMY centrum.
  
TV - cvičíme, závodíme, soutěžíme a hrajeme míčové hry
   Anglický jazyk - v hodinách angličtiny se učíme a opakujeme barvy, číslice, představujeme se.
   18. října jsme navštívili v kině Svět hudební skupinu Abraka muzika. Vystoupení se dětem moc líbilo, vyzkoušely si hru na různé hudební nástroje a s účinkujícími si i zazpívaly.    Výtvarná výchova, pracovní činnosti - jablka, papíroví draci, podzimní listí.
  
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz