3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2017/2018
 

Naše třída 4. B

  Třídní učitelka: Mgr. Veronika Svobodová
e-mail: svobodova@3zshol.cz
tel. : 573 503 146

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Vv        
Úterý Tv M Aj Vl Čj        
Středa Čj M Hv Aj Čj        
Čtvrtek M Tv- plavání Čj Čj        
Pátek Aj M Čj Vl Čj        

30. 6. 2018 |
Milí rodiče a děti, moc Vám děkuji za krásné dárky, které jste mi dali. Moc si jich vážím. Přeji Vám krásné léto, vydařenou dovolenou a na viděnou v září.
V. Svobodová  
30. 6. 2018 |
Paní Hálová, moc Vám děkujeme za výborný dort.


30. 6. 2018 | Sportovní den
V úterý 26. 6. 2018 se konal Sportovní den. Děti měly možnost se ho zúčastnit podle svého zájmu – hrát vybíjenou, kopanou, závodit v atletice nebo pomáhat s úkoly pro prvňáky a druháky.
                 
26. 6. 2018 | Dopravní hřiště
           
26. 6. 2018 | Exkurze Modrá
           
26. 6. 2018 | Sloh - obrázkový dopis

3. 6. 2018 | Co jsme dělali v květnu?
V hodinách slohu děti trénovaly psaní pozvánky.

Tyto krásné obrázky zdobí naši třídu.

Jíst zdravě je důležité. A tak jsme v hodinách přírodovědy sestavovali zdravý jídelníček.

Jistě vás bude zajímat, co děti napsaly do dopisu panu řediteli.


29. 5. 2018 | Soutěž AJ
Děkujeme Adrianě a Ondřejovi za skvělou reprezentaci třídy v konverzační soutěži jazyka anglického. Oba si zaslouží velkou pochvalu za snahu a píli, kterou věnovali přípravě na soutěž.

20. 5. 2018 | Puss in Boots
Na úterý 15. 5. si pro nás zlínské divadlo připravilo anglicko-českou pohádku s písničkami pod názvem Puss in Boots. Dětem se velmi líbila. Věřím, že její zhlédnutí povede děti k většímu zájmu o angličtinu. Hercům ze zlínského divadla jistě udělají radost obrázky, které pro ně děti namalovaly.

6. 5. 2018 | Pověsti
Ve vlastivědě jsme si vyprávěli o českých pověstech. A v hodinách slohu jsme napsali vlastní pověst.


Naše pověsti si můžete přečíst v třídní fotogalerii.


6. 5. 2018 | Zahrádka
Každou středu v rámci „Školního projektu“ děti dostávají zdarma ovoce, zeleninu, ovocné šťávy, ovocné pyré, neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh).
Rádi jsme využili nabídky doprovodného programu „Zasej si svou zahrádku“.
Děti obdržely pracovní sady malých zahrádek. Sada obsahovala krabičku s květináčem, substrátem a osivem. Nedílnou součástí byl pracovní list a tabulka. Více na https://www.happysnack.cz/zasej/. Děti se mohly naučit zasít semínka a postarat se o vlastní úrodu, kterou mohou za cca 4 týdny konzumovat. Sazeničky lze ponechat v květináči na parapetu ve třídě nebo vzít domů a přesadit do truhlíku či ven na zahradu.
     
2. 5. 2018 |Den Země
Děkujeme spolužákům z 5. C a jejich paní učitelce Tereze Liškové za zajímavé a poučné projektové vyučování ke Dni Země.
První hodinu jsme ve skupinách vytvářeli plakáty o vybraném kontinentu. Ten jsme potom s dalšími informacemi představili ostatním skupinám.
Druhou hodinu jsme opět pracovali ve skupinách. Plnili jsme úkoly na šesti stanovištích – recyklace, ochrana životního prostředí, Česká republika, ohrožené druhy zvířat, státy a města Evropy, divy světa a nej zajímavosti.
Učit se od starších spolužáků pro nás bylo velice přínosné. Ceníme si jejich snahy, práce a hlavně času, který vynaložili k přípravě Dne Země.


Fotky si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.


2. 4. 2018 |
Děkujeme Vojtovi, Honzovi a Jakubovi za reprezentaci třídy v okresním kole vybíjené.

2. 4. 2018 |
Gratulujeme Vojtovi, Matyášovi a Davidovi k získání 2. místa v soutěži Poznej a chraň. Přejeme vám hodně štěstí v dalším kole.
 
19. 3. 2018 | DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Výuka dopravní výchovy ve spolupráci s dětským dopravním hřištěm v Kroměříži má tři části. První dvě jsou už za námi.
První podzimní výuka proběhla na dopravním hřišti. Probírala se nejen teorie, ale na řadu přišla i praktická část – jízda na kole a chůze. Na dodržování pravidel dohlíželi strážníci městské policie.
Ve druhé části na začátku března si děti ověřily dosud získané vědomosti. Pan učitel z dopravního hřiště přišel k nám do třídy.
Třetí a nejdůležitější část proběhne v pondělí 18. června opět na dopravním hřišti. Žáci budou skládat zkoušku a po úspěšném absolvování obdrží cyklistický průkaz. Zkouška se skládá z testu a praktické jízdy + chůze.

Dětské dopravní hřiště v Kroměříži je otevřeno pro veřejnost, informace najdete na adrese: http://www.cervenykrizkm.cz/category/aktuality-z-dopravniho-hriste/
Veškeré důležité informace k přípravě na zkoušky najdete na stránkách BESIP: http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/zaci-zakladni-skoly/prvni-stupen nebo http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/

Naši výuku dopravní výchovy si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
10. 3. 2018 |
Děkujeme Rozárce a Markétce za pěknou reprezentaci naší třídy ve školním kole recitační soutěže. Rozárce blahopřejeme k prvnímu místu a přejeme jí hodně štěstí v postupové soutěži Svátek poezie.

10. 3. 2018 | Slohová práce na téma – obrázková osnova


10. 3. 2018 |Putování po krajích
S koncem prvního pololetí jsme ve vlastivědě netradičně uzavřeli učivo o České republice. Děti se vydaly na cestu po českých krajích, při které plnily rozmanité úkoly.
Věřím, že si děti netradiční hodinu vlastivědy užily.
   Fotky z hodiny vlastivědy si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
10. 3. 2018 | Zimní výzdoba třídy – koláž
              
28. 1. 2018 | Slohové práce na téma předsevzetí

Zajímavé práce si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
28. 1. 2018 | Zimní výzdoba

  


8. 1. 2018 | Z hodiny plavání
        
8. 1. 2018 | Moc děti chválím za krásně připravený a příjemně prožitý vánoční den ve škole.
   Náš vánoční den si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
31. 12. 2017 | Dopis Ježíškovi

Naše práce si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
31. 12. 2017 | Plyšákový den

  
Naše práce si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
14. 12. 2017 |
      Naše malované postřehy si prohlédněte v třídní fotogalerii.
26. 11. 2017 | V hodině slohu jsme tvořili leták s nabídkou kroužku.

Všechny práce si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
26. 11. 2017 |
         Fotografie si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.
9. 11. 2017 | Slohová práce na téma Pracovní postup.


Fotografie najdete v třídní fotogalerii - zde


9. 11. 2017 | Prohlédněte si naše krásné práce z výtvarné výchovy.
           


1. 11. 2017 | Den bláznů

2. 10. 2017 |


Fotografie najdete v třídní fotogalerii - zde


2. 10. 2017 |
Díky Vojtovi jsme obohatili naše vědomosti ze světa přírody. V láhvi vidíte Bochnatku americkou a na stole je škeble asijská a škeble rybniční.
  
2. 10. 2017 | Slohové vzpomínky na prázdniny ...


Další naše práce najdete v třídní fotogalerii.


Společná úvodní třídní schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků 4. B se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 v 16.00 ve třídě 4. B. Na setkání se těší Veronika Svobodová - třídní učitelka.
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz