3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 9. B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Stárková
e-mail: starkova@3zshol.cz
tel. : 573 503 149

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Aj Ch Z M Hv Tv      
Úterý Čj M F D Aj   VV Vz  
Středa Nj/Rj Čj M Tv Ov   CvČj/CvM CvM/CvČJ
Čtvrtek M Čj Z F Inf D Tř. h.    
Pátek Nj/Rj Aj M Čj Ch      

2. 7. 2017 |
Fotky ze slavnostního rozloučení najdete ve školní fotogalerii.
Všechny fotky (v plné velikosti) na vyžádání u paní učitelky třídní - mailem.
31. 5. 2017 | Začaly nám taneční.

Fotky z druhé lekce tanečních najdete ve školní fotogalerii.
26. 4. 2016 | Máme trička!!


2. 3. 2017 | Modely uhlovodíků
V laboratorní práci jsme měli za úkol sestavit a nakreslit modely uhlovodíků. Každý uhlovodík jsme zapsali pomocí chemických vzorců. Práce byla zajímavá a poučná.
  

11. 2. 2017 | Matematika
Výukový materiál k učivu o hranolech. AM.


23. 12. 2016 | Den národů
Při Dnu národů jsme měli představovat Velkou Británii. Pro žáky 1.C a 1.D jsme si nachystali povídání a tvoření o tom, jak vypadají Vánoce v této zemi. Dokonce jsme přemluvili i Santu a pár sobů.
  


4. 12. 2016 | Předávání slabikářů
V minulém týdnu jsme navštívili žáky prvních tříd a předali jsme jim slabikáře. Protože už znají mnoho písmenek i slabik, mohou začít číst ve svém prvním SLABIKÁŘI.
  
Fotky z této akce najdete ve školní fotogalerii.
1. 11. 2016 | Halloween


3. 10. 2016 | Pohodička u vážné hudby - 23. 9. - výchovný koncert na zámku v Holešově
Překrásně nám zahrál na housle Pavel Šporcl a na klavír Karel Košárek.
        
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz