3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 7. B

Třídní učitelka: Mgr. Ida Bechníková
e-mail: bechnikova@3zshol.cz
tel. : 573 503 148

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Z D M Čj Aj Hv      
Úterý F M Čj Ov TV Tř. h.    
Středa Čj Z M Aj D Inf      
Čtvrtek Aj M Čj Tv Vz/Pč Vz/Pč      
Pátek M Čj F Vv Vvb      

3. 5. 2017 | Jak se nám líbilo v ZOO Lešná
V ZOO to bylo super. Nejdřív jsem se toho bála, protože jsem si myslela, že to bude nudné. Díky kamarádkám, počasí a zbytku třídy a hlavně srandě jsem ráda, že jsem tam jela.

V ZOO se mi líbili rejnoci a hlavně tam nebyla nuda.

Bylo to super. Nejvíc se mi líbili rejnoci, protože jsem měla možnost si je pohladit. A lachtani byli taky super, hlavně jejich krmení.

Líbili se mi rejnoci, kteří cucali zeď, když chtěli jídlo. Hezky se předváděli i lachtani.

Moc se mi líbilo u rejnoků, kteří byli moc přátelští a přítulní. Líbilo se mi i u tučňáků, přesto bylo nejlepší, když jsme si mohli ZOO projít i sami.

Nejvíc se mi líbili rejnoci a lachtani. Potom mě hrozně bolely nohy, protože jsme s holkama obešli celou ZOO.

      

      


7. 3. 2017 | Třídnická hodina - navrhli jsme si vlastní ostrov.
      


7. 3. 2017 | V pracovních činnostech jsme si nachystali dobrý a zdravý ovocný salát.
     
23. 12. 2016 | Den národů
Opět ve spolupráci se spolkem žáků jsme ochutnali trochu vánoční nálady.
21. 12. jsme si pro mladší spolužáky připravili ukázku Vánoc v zemi našich sousedů, v Německu. Ochutnali jsme punč, který jsme sami připravili a tradiční vánoční štolu. Zněly německé koledy a stromeček ozdobily tradiční slaměné ozdoby.
     
2. 11. 2016 |
V pondělí 31. října jsme se sešli ve škole ve strašidelném oblečení, ve strašidelné náladě a někteří si dokonce přinesli strašidelné nástroje. Štrašidelně jsme prožili další akci pořádanou SPOLKEM ŽÁKŮ - Hallowen.

            
20. 10. 2016 | Pyžamový den v 7. B


1. 10. 2016 | Co všechno jsme stihli v měsíci září
Nasbírat papír, šípky a někteří i kaštany. Všem sběračům a jejich pomocníkům děkujeme.
  
Zaposlouchali jsme se do houslí předního houslisty Pavla Šporcla, který měl koncert na zámku Holešov.
     
Uklidili jsme před školou.
  
V měsíci říjnu náš čeká sběr kaštanů, v prvním týdnu bude ještě pokračovat sběr šípků.
17. října navštíví naši školu spisovatelka Ivona Březinová.
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz