3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 7. A

Třídní učitelka: Mgr. Simona Zdráhalová
e-mail: zdrahalova@3zshol.cz
tel. : 573 503 148

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M Čj F Z Vv Vv      
Úterý M Čj Ov Aj TV D      
Středa M Aj Čj Pč/Vz Pč/Vz Tř. h.    
Čtvrtek Čj F M Tv Z Hv      
Pátek Aj M Čj Inf D      

12. 5. 2017| Výtvarná výchova – naše tvoření na různá témata.
  
Angličtina – MY LIFE EXPERIENCES
    

V úterý 25. 4. se uskutečnila exkurze do ZOO Lešná. Viděli jsme krmení tučňáků a lachtanů. Dozvěděli jsme se nové informace, prohlédli jsme si různé části zoologické zahrady. Exkurze se nám moc líbila.
    


13. 3. 2017 | V BŘEZNU
Přírodopis - laboratorní práce: Pokožka listů – pozorování
         
Pracovní činnosti – příprava ovocného salátu
     
22. 12. 2016 | Vánoce

Milí žáci, přeji vám kouzelné a požehnané vánoční svátky. Simona Zdráhalová


22. 12. 2016 |DEN NÁRODŮ
Ve středu 21. 12. jsme prožili akci pořádanou SPOLKEM ŽÁKŮ – DEN NÁRODŮ. Naše třída si vylosovala Norsko a připravili jsme bohatý program pro třídy 4. B, 3. A. Velmi zdařilá byla uvařená rýžová kaše a další pochutiny, které naše třída nachystala. Mladším spolužákům se líbila prezentace o Norsku, byli seznámeni s některými vánočními zvyky a tradicemi. Na závěr programu si žáci odnesli papírového skřítka, který měl vyplnit tajná přání. Velké poděkování žákům za jejich poctivou přípravu a dobře odvedenou práci.
        

11. 12. 2016 | Vánoční jarmark
V úterý 6. prosince se na naší škole konal VÁNOČNÍ JARMARK. Naše třída 7. A se zapojila do tvoření, vyrábění. Připravila krásné ozdoby na stromeček, cukroví, adventní věnce a mnohé další sváteční drobnosti a radosti. Žáci zboží nejen připravili, ale také ho sami nabízeli a prodávali. Všichni návštěvníci školy si prohlédli naše výtvory i nakoupili pro radost. Děkuji za spolupráci všem rodičům, žákům a všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli.
        
8. 11. 2016 | Halloween
V pondělí 31. 10. jsme měli ve škole HALLOWEEN, bylo to super. Od nás ze třídy se zapojila většina spolužáků. Byli mezi námi Joker, krvavý kuchař, kočka, Minnie, pavoučí žena, víla, mrtvola a spousta dalších masek. Také někteří učitelé se zapojili. Bylo to super.

     
24. 10. 2016 | Pyžamový den v 7. A – 14. října 2016

    

  


24. 10. 2016 | Třídnická hodina – tvoření našeho bodovacího systému.
    
24. 10. 2016 | Přírodopis – laboratorní práce na téma: Pozorování stavby těla savců.
       
24. 10. 2016 | Výtvarná výchova – písmena, mimoň.
     
21. 9. 2016 |
Vážení rodiče, milí žáci,
prázdninový čas skončil a na nás čeká spousty učiva, ale i zážitků. V letošním roce chodí do naší třídy 27 žáků – 14 chlapců a 13 děvčat.
Ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 16.00 hodin se koná třídní schůzka ve třídě 7. A. Těším se na Vás a přeji klidné dny.
Simona Zdráhalová
     
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz