3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 6. B

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Zalabáková
e-mail: zalabakova@3zshol.cz
tel. : 573 503 147

Rozvrh hodin
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj AJ M Inf D F      
Úterý M Čj Tv Ov Z Tř. h.    
Středa Čj M Aj Vv Vv      
Čtvrtek F Čj M Tv D      
Pátek Z M Čj Aj Hv Vz      

           
20. 3. 2017 | Angličtina
V hodině angličtiny jsme s paní učitelkou Novákovou vytvářeli plakáty na téma HOLIDAYS. Prázdniny máme všichni rádi, a proto se nám pracovalo dobře. Nezbývá nám nic jiného, než se na vytoužené dny volna těšit. Všem se práce velmi podařila a paní učitelka byla spokojená. Ostatně posuďte sami.


Naše plakáty si můžete prohlédnout v třídní fotogalerii.


14. 2. 2017 | Soutěž se stavebnicí Merkur
Ve středu 8. 2. 2017 jsme se zúčastnili soutěže T - Profi v Experimentáriu Střední průmyslové školy Otrokovice. Spolu se třemi studenty z Obchodní akademie Kroměříž jsme sestavovali zařízení – tiskárnu ze stavebnice Merkur. Součástí programu bylo vystoupení Michaela Londesborougha, který vysvětloval a zároveň ukazoval jaké vlastnosti má světlo a zvuk.
     
4. 2. 2017 | Matematika - postup pro sestrojení osy úhlu
Jednoduché video s postupem pro sestrojení osy konvexního úhlu - spustí se kliknutím na obrázek na nové záložce. Doufám, že teď už to půjde všem :-) AM.


12. 11. 2016 |

Óda na adapťák

Zážitky z deštivé Rusavy?
Plné jsou společné zábavy.
I když se zdá, že počasí nepřeje,
skvělá týmová hra každého zahřeje.
Kolektiv se nám dařilo stmelovat,
s kamarády si každou chvíli užívat.
Skvělá zpráva: každý z nás je hrdina!!!
Tak ať pozná i naše rodina.

   Všechny fotografie z našeho adaptačního pobytu si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii.


16. 10. 2016 | Pyžamový den - 14. října 2016
Dobrou noc, milé děti! Tak začalo naše páteční vyučování. V pyžamu jsme prožili celý den a bylo to báječné.

  
11. 10. 2016 | Přírodopis
Podívejte se na fotky z naší první laboratorní práce v hodině přírodopisu. I přes drobné počáteční komplikace se nám nakonec zhotovení mikroskopického preparátu podařilo.
        


 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz