3. Základní škola Holešov
Třídy - menu
    Archiv - 2016/2017
 

Naše třída 3. C

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Řezníčková
e-mail: reznickova@3zshol.cz
tel. : 573 503 141

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M Čj PRV Aj Čj        
Úterý Tv Čj M Čj Aj        
Středa Čj M Čj PRV        
Čtvrtek Tv Aj Čj M Hv        
Pátek M Čj Čj Vv Vv        

26. 6. 2017 | Školní výlet do ZOO Lešná.
Dne 30. května jsme jeli na školní výlet do Lešné. Pro děti byl připraven výukový program "Rejnoci". Program se dětem moc líbil, na závěr si vypracovaly pracovní listy o rejnocích.
  
15. 5. 2017| Co jsme dělali v dubnu:
V prvouce se učíme o rostlinách, známe rostliny léčivé, jedovaté i chráněné, které jsou velice vzácné. Umíme pojmenovat některé pokojové rostliny, ovocné stromy a keře. Víme, že některé rostliny jsou pro nás užitečné, protože jsou naší potravou.
  
A co ještě jsme dělali v dubnu?
        
13. 4. 2017 | Co jsme dělali v březnu
Výtvarná výchova - Vesmír (vodová barva, rozmazky). Pracovní činnosti - tulipány
   Ve čtení jsme navštívili školní knihovnu, prohlédli jsme si knihy pro děti a přečetli jsme si pohádku O Zlatovlásce.
     
Pracovní činnosti - maska na karneval
   2. března jsme si udělali třídní kolo v recitační soutěži
1.místo: Vojtěch Barot
2.místo: Karolína Vašutová
3.místo: Daniel Vavrečka

14. 3. 2017 | Co jsme dělali v únoru
Plavání - Trénujeme skoky do vody, potápění a různé styly plavání.
     
Matematika - Procvičujeme násobení a dělení v oboru do sta.
     
Prvouka - Učíme se roční doby, umíme vyjmenovat zimní měsíce a vyjmenovat různé aktivity v zimě
  
Pracovní činnosti - Čepice 
  
Výtvarná výchova - Pohádkové postavy 
  

14. 2. 2017 | Co jsme dělali v lednu?
V českém jazyce probíráme vyjmenovaná slova a určujeme slovní druhy.
        
Pracovní činnosti - Ulice a sněhuláci
  
Výtvarná výchova - Stromy v zimě a vločky
  
Pracovní činnosti - práce se stavebnicí
    31. ledna se všechny děti pochlubily pěkným vysvědčením 


1. 1. 2017 | Naše akce v prosinci
5. prosince navštívil naši třídu Mikuláš s čertem a andělé. Děti jim zazpívaly krásné vánoční koledy a každý dostal malý dárek.
   
Ve výtvarné výchově jsme si čerta nakreslili. V pracovních činnostech jsme si vystřihli vánočního kapříka.
   
6. prosince proběhl v naší škole vánoční jarmark. Na jarmarku jsme prodávali věci, které děti samy vyrobily. Děkujeme také paní Brázdilové za upečení pěkných vánočních perníčků.
       

Přeji všem dětem a jejich rodičům úspěšné vkročení do nového roku 2017.
třídní učitelka Pavla Řezníčková


4. 12. 2016 | Co jsme dělali v listopadu
Výtvarná výchova - podzimní krajina, vánoční stromek.
  
Vyrábíme na vánoční jarmark ve škole
   
    23. listopadu jsme navštívili v TYMY centrum akci "Vánoce na Hané a Valašsku", kde se děti seznámily s vánočními tradicemi
       
7. 11. 2016 | Naše práce v říjnu
Halloween (nejen) v pracovních činnostech
  

Prvouka - vycházka do podzimní přírody
    Výtvarná výchova - jablíčka, stromy
    Výtvarná výchova - řazení teplých barev (vodové barvy)
    Návštěva Ovocentra ve Valašském Meziříčí
       
29. 9. 2016 | Co jsme už všechno stihli v září?
Matematika - opakujeme sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
   
Pracovní činnosti - jmenovky, papírový drak
   
Prvouka - vyprávíme si o proměnách v přírodě na podzim
   
Tělesná výchova - v tělesné výchově závodíme, soutěžíme, běháme a hrajeme různé hry
   
Výtvarná výchova - škála barev, slunečnice
   
Vítám všechny děti 3. C v novém školním roce 2016/2017. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší školní práci.
Mgr. Pavla Řezníčková
 
 
Vytvořeno: 2015 - 2019 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz