3. Základní škola Holešov
Třídy - menu  

Naše třída 9. A

Třídní učitelka: Mgr. Alena Maťová
e-mail: matova@3zshol.cz
tel. : 573 503 151

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M AJ CH TV D      
Úterý ČJ M HV F INF   OV VV  
Středa NJ/RJČJ M Z CH TV   CvM/CvČJ CvM/CvČJ
Čtvrtek AJ ČJ M F VZ   Tř. h.  
Pátek Nj/RjAJ M Z ČJ D      

2. 7. 2016 |
Fotografie z rozlučky v tělocvičně od paní Polišenské - zde.
Rozlučková fotografická prezentace, kterou sestavila Renča Sedláčková z vašich fotek - zde.
30. 6. 2016 | Konec školního roku

Moji milí žáci z 9. A!
Dnes jsme spolu prožili váš poslední den na základní škole. Ve třídě jsme si rozdali vysvědčení, vy jste mi dali spoustu krásných květin nebo dárků. Za všechny vám moc děkuju. Byli jste celé čtyři roky bezvadný kolektiv, budu na vás ráda vzpomínat.
Děkuji také vašim rodičům za výbornou spolupráci během vaší školní docházky a přeji jim hezkou dovolenou.
Děti, přeji vám všem hezké prázdniny, odpočiňte si a naberte novou energii do dalšího studia.
Vaše třídní učitelka Alena Maťová

30. 5. 2016 | Nocování ve škole
Spolek žáků 3. ZŠ nám domluvil a zorganizoval Nocování ve škole. Od pátečního podvečera do sobotního dopoledne jsme mohli být celá třída spolu ve škole. Moc jsme si to užili.


Fotky najdete ve školní fotogalerii.


24. 5. 2016 | Taneční jsou tady!!!
Každou středu nás čekají lekce tance a společenské výchovy. První zkušenosti jsme již získali minulý týden a snad to nebylo tak špatné. První taneční krůčky nám šly, pomalé blues i rychlé country jsme nakonec zvládli.
Fotky z této první lekce jsou ve školní fotogalerii.
21. 2. 2016 | Den masek
Také naše třída se zapojila do Dne masek a bylo to docela zábavné. Většina žáků si nějakou masku připravila, někteří třeba jen minimalistickou. V soutěži masek tajným hlasováním zvítězila družstevnice Lenka a hasička Hanka. Ale sladká odměna bude nakonec pro všechny.


2. 2. 2016 | S elánem do druhého pololetí...
Milí žáci, ve čtvrtek 28. ledna jsem vám rozdala pololetní vysvědčení a teď odpočíváte na zasloužených prázdninách. Čerpáte sílu na nejdůležitější období vaší školní docházky. Čeká vás konečné rozhodnutí, zvolíte si střední školu. Důležité bude ale také zvládnout přijímací zkoušky. Někteří z vás se už začali poctivě připravovat, jiní to možná nechávají na poslední chvíli. Věřím, že se vám to všem povede. AM.
  


12. 1. 2016 | Pozvánka na schůzku rodičů vycházejících žáků
Ve středu 20. 1. 2016 v 16.00 se koná ve školní jídelně schůzka rodičů vycházejících žáků. Budou zde poskytnuty konkrétní informace k přijímacímu řízení a k vyplňování přihlášek na všechny typy středních škol. Mgr. K. Nedbalová, výchovný poradce pro volbu povolání 
23. 12. 2015 |

Milí žáci 9. A,
přeji vám všem krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2016. Ať se vám daří ve škole, hlavně při přijímacích zkouškách, které vás čekají, a ať se vám splní všechna přání.
Zároveň přeju vašim rodičům hodně pracovních i osobních úspěchů v příštím roce, a ať je lepší, než byl ten letošní.
Alena Maťová 
21. 12. 2015 | Den otevřených dveří na Gymnáziu v Holešově
Někteří deváťáci navštívili holešovské gymnázium. Fotografie najdete ve školní fotogalerii.


2. 12. 2015 | Český jazyk
V hodině literární výchovy jsme společně četli z knihy Jana Wericha Fimfárum pohádku Chlap, děd, pes, vnuk a hrob. Tato úsporná pohádka nás inspirovala k tomu, abychom se pokusili napsat několik vět sestavených pouze z jednoslabičných slov. Jak se nám to povedlo posuďte sami.

Byl den, ten den, kdy on šel sám. On šel sám tam, kde byl rád. Byl mlád a byl rád, že šel sám, tam kde byl rád. Pak pes štěk, on se lek. Jak se lek, tak řek: „Ty jsi ale Rek! Proč jsem se tě lek?“
A pak Rek sed a štěk. Rek štěk: „Kam jdeš?“
A on řek: „Jdu sám tam, kde jsem rád.“ A šel.
Měl hlad, chtěl pít, chtěl se mít líp.
Šel dál a v tu čert! Čert řek: „Hleď, jdeš se mnou!“
Vtom byl pryč! Byl to Jan.
Ko Nec.
Veronika, Šárka, Lenka, David, Markéta Z.

Náš pes
Šel kdys náš pes v les. A v něm šel a šel, až strom na něj pad. Pán šel v les pro psa. A šel a šel a šel. On kouk na psa a lek se.
A řek: „Jsi živ, můj pse?“
Pes řek: „Jsem živ, mám křeč.“
Pán křik na les: „Proč můj pes má křeč?!“
Les řek: „Váš pes teď zdech.“
Pán řval na les, až les vzplál v žár.
Les řek: „To je Ko Nec!“
Mirek, Vojta, Natka, Milan

Kůň sněd důl
Šel kůň, měl hlad. Šel přes les až zřel dům. Dům byl jak hrad. Tam žil pán Vrak, ten byl srab. Měl sad a tam vlak. Kůň šel v sad a tam zřel vlak. Měl hlad, tak sněd vlak. Tam zřel důl. Důl byl jak sůl. Kůň sůl rád měl, tak sněd důl a zbyl jen hnůj. V ten den kůň zdech.
Andriana, Markéta Č., Nina, Standa

Křik, bod, řev - Ba La Da
Byl kdys zlý muž. Chtěl bod do ruk. Šel v noc pro nůž. Šel do tmy a skryl se za sud. Ček na žen. Šel za žen. Nůž vzal do ruk. Muž bod, žen křik, krev z ruk tek a žen spad. Nůž z ruk spad. Muž šel dom a šel spat. Brz vstal a šel za žen. Žen už být pryč. Muž řval a leh. Ko Nec.
Dan, Renata, Martin a Ondra K.

Zlý vůl Tom
Žil byl zlý vůl Tom. Je mu pět let. Vůl chtěl pít a jíst. Dech měl jak jed. Hned vše sněd a pak si leh. Pak chcíp neb sněd jed.
Tomáš S. , Tomáš L., Dominika, Hanka


15. 11. 2015 | V pondělí 16. 11. budou spojené deváté třídy, výuka bude podle rozvrhu 9. B. Fyzika se posunuje na pátou vyučovací hodinu, šestá hodina nebude. Konec vyučování v 12.35. Žáci, kteří se tento den účastní sportovní soutěže "O pohár starosty", končí podle instrukcí svých vedoucích.

29. 10. 2015 | Pozor, změna vyučování!
Ve středu 4. 11. nebude šestá vyučovací hodina. Cvičení z českého jazyka i cvičení z matematiky se posunují a budou začínat v 13.00 a končit v 14.30. Žáci, kteří nechodí do cvičení, končí po páté hodině. AM.
29. 10. 2015 | Halloween
Milí deváťáci, vaše Halloweenská angličtina pro prváky se moc podařila. Některé děti se možná zpočátku trošku bály, ale pak poznaly, že jste hodná strašidla a celou hodinu si pěkně užily. Podívejte se do fotogalerie.
29. 10. 2015 | Výchova ke zdraví - projekt
V hodině výchovy ke zdraví jsme vytvářeli projekt na téma Alkohol a kouření s dlouhodobými a krátkodobými účinky. Zjistili jsme mnoho nových a užitečných informací a věřím, že si z toho mnoho z nás vzalo poučení.
Také jsme si ve třídě zkoušeli test na kouření. Vyučování probíhalo skvěle, tady je pár fotek našeho povedeného projektu.
Renáta Sedláčková    
9. 10. 2015 |
V úterý 13. 10. budeme mít zkrácené odpolední vyučování. Končíme ve 14.00. Na oběd se jde normálně podle rozvrhu po páté hodině. AM.
8. 10. 2015 | Něco z Anglie
 
7. 10. 2015 | Naše cesta do Skotska
Jedním slovem super! (ale unavující), celý zájezd byl úžasný!
Navštívili jsme spoustu památek a zajímavostí, které jsme dříve znali jen z fotek.
Po příjezdu do Londýna jsme šli na London Eye, atrakci, z které byl překrásný výhled na celé město. Měli jsme štěstí, viděli jsme Tower Bridge zrovna, když se zvedal. Jeli jsme metrem v dopravní špičce, a tak jsme „zažili“ velkoměsto. Obě města jsou krásná, někomu se víc líbil Londýn, jinému Edinburgh, kde se zajímavě střídají staré a nové časti města. Líbila se nám i malá města, která jsme cestou navštívili – York a Stratford, rodiště Williama Shakespeara.
V Edinburghu jsme chodili do jazykové školy, kde jsme mohli zúročit naše znalosti z angličtiny. Ubytováni jsme byli v rodinách. I přesto, že Angličané nemají dobrou pověst jako kuchaři, jídlo bylo výborné! Dočkali jsme se i anglické klasiky – vajíčka se slaninou, párkem a fazolemi.
Občas jsme měli problém rozumět, zejména skotskému přízvuku.
Skotsko se nám moc líbilo, je to překrásná země. Má pěkné louky, kopce... jednoduše dech beroucí výhledy.
Zájezd jsme si ohromně užili, byla to skutečně skvělá zkušenost, jeden velký zážitek, na který jen tak nezapomeneme.

Adriana, Markéta, Nina, Dominika, David, Šárka, Ondra, Markéta, Tomáš, Martin, Standa, Renča a Lenka
28. 9. 2015 | Od úterý 29. 9. do pátku 2. 10. budeme spojení s žáky 9. B. Výuka bude probíhat ve třídě 9. B podle jejich rozvrhu. Úterní odpolední vyučování odpadá. Ve středu bude Cvičení z matematiky a nebude Cvičení z českého jazyka. AM.
22. 9. 2015 | Děkuji všem žákům naší třídy, kteří pomáhali při podzimním sběru. AM.
14. 9. 2015 | Do nepovinných předmětů Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky se přihlásili téměř všichni žáci. Ve středu 23. září začínáme Cvičením z matematiky. Budeme se scházet v učebně chemie, potřebujete sešit A4, psací a rýsovací potřeby. Další týden bude Cvičení z českého jazyka s paní učitelkou Indrákovou. Začínáme vždy ve 14.00, konec v 15.20. AM.
13. 9. 2015 | Milí rodiče,
chtěla bych vás pozvat na třídní schůzku, která se bude konat 17. září od 16.00 v naší třídě 9. A.
Od 17.00 bude ve školní jídelně schůzka pro rodiče dětí, které jedou do Skotska. Z naší třídy je to 13 dětí, účast je důležitá.
Zároveň bych rodičům i dětem popřála do začátku školního roku hodně štěstí a pevné vůle, čeká nás zásadní rok a doufám, že se nám všem vydaří. AM.
7. 9. 2015 | Pro žáky 9. ročníku se nabízejí dva nepovinné předměty Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky. Budeme se v nich připravovat k přijímacím zkouškám na střední školu. Pro žáky, kteří nebudou dělat přijímací zkoušky, bude možnost doplnit a procvičit si učivo základní školy. Přihlášky odevzdejte třídní učitelce do 14. září. První cvičení (CvM, CvČJ) budou ve středu 23. září od 14.00.
 
 
Vytvořeno: 2015 |Autor: A. Maťová | Design: J. Sovadníková |  www.3zshol.cz