OZNÁMENÍ ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

1.A – Mgr. Ivona Vávrová
7, 2, 80, 86, 51, 49, 71, 79, 29

1.B – Mgr. Marcela Hušťavová
41, 62, 28, 36, 19, 9, 17, 68, 48, 40, 88, 66, 42, 4, 69, 3, 85, 26, 96, 78, 32, 57, 39

1.C – Mgr. Ivana Rossmannová
46, 30, 16, 75, 38, 22, 18, 12, 84, 94, 24, 95, 33, 15, 65, 50, 74, 90, 1, 37, 27

1.D – Mgr. Lenka Antonovová 35, 59, 34, 93, 21, 55, 91, 43, 83, 20, 60, 67, 45, 77, 5, 14, 89, 53, 99, 82, 101, 31, 8

6.A – Mgr. Petra Chmelařová
8, 16, 21, 12, 29, 40, 43, 56, 17, 34, 6, 9, 11, 26, 33, 51, 62, 1, 13, 38, 53, 23, 28, 30, 32, 54, 58

 6.B – Mgr. Jitka Šťastná
20, 27, 36, 57, 59, 3, 4, 18, 22, 48, 61, 15, 35, 44, 46, 47, 52, 7, 31, 37, 2, 24, 41, 42, 50, 55

Vážení rodiče budoucích žáků 4. ročníku,

Současný počet žáků budoucího 4. ročníku je 57.
Z důvodu efektivního využívání státního rozpočtu jsem nucena ve školním roce 2014/2015 otevřít pouze 2 třídy v ročníku.

Třídní učitelkou 4.A (bývalé 3.C a části třídy 3.A) bude Mgr. Petra Přikrylová.
Třídní učitelkou 4.B (bývalé 3.B a části třídy 3.A) bude Mgr. Alena Doleželová.
Jsem přesvědčena, že tuto změnu pochopíte a současně na ni své děti pozitivně naladíte. Předem Vám děkuji za spolupráci.

Mgr. Jitka Heryánová ředitelka školy

OZNÁMENÍ

Ředitelství 3. Základní školy v Holešově oznamuje, že od 1. října 2014 zahájí školní jídelna při 3.ZŠ Holešov doplňkovou činnost s možností zakoupení obědů do jídlonosičů.

Tuto službu nabízíme důchodcům, maminkám na mateřských a rodičovských dovolených, případně i ostatním zájemcům.

Oběd bude stát 55 Kč.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Gajdošovou v době od 18.8. do 10.9.2014 na telefonu- 573503159 nebo se přijďte domluvit osobně.

Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Úřední hodiny ve škole během hlavních prázdnin: pondělí 9 – 11 hodin  

Pro informace lze využít:    telefon 573 503 140
                                            email zs3hol@volny.cz
                                            web www.3zshol.cz  

 

Začátek nového školního roku: pondělí 1. září 2014 v 7.55 hodin  
Ve školním roce 2014/2015 bude provoz školní družiny v 5. odděleních:
ranní 6 -8 hodin, odpolední 11.30 – 17.00 hodin za školné 130,- Kč měsíčně


INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STÁVAJÍCÍ STRÁVNÍKY

 

Přeplatky na stravném za školní rok 2013/2014 se budou vracet všem strávníkům, kteří ukončili stravování a vrátili magnetické čipy, po 15. červenci 2014 na běžný účet, ze kterého se provádělo inkaso.  
Všem ostatním, kterým zůstává čip se má za to, že budou pokračovat ve stravování v příštím školním roce. Přeplatky by se vracely jen na vlastní žádost rodičů taktéž po 15. červenci. V ostatních případech se přesouvají do dalšího školního roku a 18. srpna 2014, kdy budeme provádět inkaso na září, se přeplatek za červen odečte. Zůstatky si může každý strávník zjistit na internetové adrese: www.3zshol.cz, odkaz „internetové objednávání stravy“. Částka přeplatku je uvedena  jako „kredit“. Také je možné telefonicky kontaktovat vedoucí ŠJ a tuto částku si ověřit, případně požádat o výpis stravování za školní rok.  
Září 2014 má 22 pracovních dnů, inkasovaná částka bude činit bez přeplatku 506,- Kč (kategorie 7-10 let).  
Cena stravného pro žáky:
7 – 10 let: 23,- Kč 11 – 14 let: 25,- Kč 15 a více let: 27,- Kč  
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku. Telefon na vedoucí školní jídelny: 573 503 159, 739 445 089.    

Všem žákům, zaměstnancům školy a také rodičům přejeme příjemné prožití prázdnin. Ředitelství školy

 

 

This template downloaded form free website templates