PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN 2014/2015

  Pondělí 1. září

Do školy přicházíme bočními vchody přes nádvoří školy. Pouze žáci 1. ročníků a žáci nastupující z jiných škol přicházejí hlavním vchodem.

1. ročník     8.00     Přivítání 1. tříd v aule školy – vystoupení pěveckého sboru Plamínek, proslov
                              paní ředitelky a pan starosty, představení třídních učitelů. Společný odchod
                              do tříd.

2.- 9. ročník 8.00  Zahájení školního roku ve třídách - upřesnění seznamu žáků, seznámení žáků
                             se školním řádem, poučení o bezpečnosti a chování ve škole i mimo školu,
                             seznámení žáků s rozvrhem a nepovinnými předměty (jejich výuka začne od
                             15.9.2014) Až do odchodu na oběd budou probíhat třídnické hodiny.

 

Odchody na oběd:

10.30 – 1. a 2. ročník
10.40 – 3. a 4. ročník
10.50 – 5. ročník
10.55 – 6. ročník
11.05 – 7. ročník
11.10 – 8. ročník
11.15 – 9. ročník

Úterý 2. září

1. třídy             vyučování končí v 9.40 hod – děti přebírá školní družina
2.- 5. ročník      vyučování končí v 11.40 hod.
6. - 9. ročník     vyučování končí ve 12.35 hodin, odpolední výuka není

Středa 3. září

1. třídy         vyučování končí v 9.40 hod – děti přebírá školní družina
2.- 9. ročník vyučování dle rozvrhu

Čtvrtek 4. září

1. třídy vyučování končí v 9.40 hod – děti přebírá školní družina
            16.00 – třídní schůzka rodičů žáků 1. tříd
2.- 9. ročník vyučování dle rozvrhu

Pátek 5. září

1. třídy vyučování končí v 9.40 hod – děti přebírá školní družina
2.- 9. ročník vyučování dle rozvrhu

Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy

OZNÁMENÍ ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

1.A – Mgr. Ivona Vávrová
7, 2, 80, 86, 51, 49, 71, 79, 29

1.B – Mgr. Marcela Hušťavová
41, 62, 28, 36, 19, 9, 17, 68, 48, 40, 88, 66, 42, 4, 69, 3, 85, 26, 96, 78, 32, 57, 39

1.C – Mgr. Ivana Rossmannová
46, 30, 16, 75, 38, 22, 18, 12, 84, 94, 24, 95, 33, 15, 65, 50, 74, 90, 1, 37, 27

1.D – Mgr. Lenka Antonovová 35, 59, 34, 93, 21, 55, 91, 43, 83, 20, 60, 67, 45, 77, 5, 14, 89, 53, 99, 82, 101, 31, 8

6.A – Mgr. Petra Chmelařová
8, 16, 21, 12, 29, 40, 43, 56, 17, 34, 6, 9, 11, 26, 33, 51, 62, 1, 13, 38, 53, 23, 28, 30, 32, 54, 58

 6.B – Mgr. Jitka Šťastná
20, 27, 36, 57, 59, 3, 4, 18, 22, 48, 61, 15, 35, 44, 46, 47, 52, 7, 31, 37, 2, 24, 41, 42, 50, 55

Vážení rodiče budoucích žáků 4. ročníku,

Současný počet žáků budoucího 4. ročníku je 57.
Z důvodu efektivního využívání státního rozpočtu jsem nucena ve školním roce 2014/2015 otevřít pouze 2 třídy v ročníku.

Třídní učitelkou 4.A (bývalé 3.C a části třídy 3.A) bude Mgr. Petra Přikrylová.
Třídní učitelkou 4.B (bývalé 3.B a části třídy 3.A) bude Mgr. Alena Doleželová.
Jsem přesvědčena, že tuto změnu pochopíte a současně na ni své děti pozitivně naladíte. Předem Vám děkuji za spolupráci.

Mgr. Jitka Heryánová ředitelka školy

OZNÁMENÍ

Ředitelství 3. Základní školy v Holešově oznamuje, že od 1. října 2014 zahájí školní jídelna při 3.ZŠ Holešov doplňkovou činnost s možností zakoupení obědů do jídlonosičů.

Tuto službu nabízíme důchodcům, maminkám na mateřských a rodičovských dovolených, případně i ostatním zájemcům.

Oběd bude stát 55 Kč.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Gajdošovou v době od 18.8. do 10.9.2014 na telefonu- 573503159 nebo se přijďte domluvit osobně.

Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy  

 

 

This template downloaded form free website templates