3. Základní škola Holešov     Družby 329, 769 01    tel: 573503140        e-mail: kancelar@3zshol.cz

Průběh 1. školního týdne

Vážení rodiče a žáci,
vedení 3. Základní školy v Holešově vás touto cestou chce seznámit s organizací a průběhem prvního školního týdne, který začíná v pondělí 7. září.
Přečíst celý článek...

Reportáž České televize o naší škole

V úterý 31. srpna 2015 navštívil naší školu štáb brněnské redakce České televize. Natočili o průběhu rekonstrukce školy krátkou reportáž, kterou uveřejnila ČT ve svém pořadu Události v regionech.
Přečíst celý článek...

Rozdělení žáků prvního ročníku do tříd

Ředitelství 3. Základní školy v Holešově oznamuje rodičům a zákonným zástupcům žáků nastupujících do prvního ročníku rozdělení dětí do jednotlivých tříd. V seznamu je žák uveden pod přiděleným registračním číslem.
Prohlédnout seznam žáků 1. ročníku

Rozdělení žáků šestého ročníku do tříd

Ředitelství 3. Základní školy v Holešově oznamuje rodičům a zákonným zástupcům žáků nastupujících do šestého ročníku rozdělení dětí do jednotlivých tříd. V seznamu je žák uveden pod přiděleným registračním číslem.
Prohlédnout seznam žáků 6. ročníku

Informace pro rodiče nastupujících prváčků

Vážení rodiče,
zanedlouho zahájíme školní rok 2015/2016, kdy se z vašich dětí stanou žáčci 1. třídy. Tento den bude pro vás a vaše děti určitě dnem svátečním, a proto jistě uvítáte následující informace, které přispějí k pohodové atmosféře tohoto okamžiku.
Přečíst celý článek ...

Provoz školní družiny

Ředitelství 3. Základní školy v Holešově oznamuje rodičům, že v době ředitelského volna
ve dnech 1. – 4. 9. 2015 bude v provozu školní družina pro žáky 1. stupně včetně zajištění obědů.

Provoz školní družiny v těchto dnech bude od 6:00 do 15:00. Příchod od 6:00 do 8:00.

Přihlásit se můžete telefonicky v kanceláři školy, tel. 573 503 140 do 28. 8. 2015.

 

Oznámení školní jídelny

Ředitelství 3. Základní školy v Holešově oznamuje, že od 10. srpna 2015 zahajuje školní jídelna při 3. Základní škole Holešov provoz s možností zakoupení obědů do jídlonosičů.
Cena oběda je 55 Kč.
Obědy se do jídlonosičů vydávají v době od 11.30 do 12.00.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Gajdošovou v  době od 7 do 12 hodin telefonicky na čísle 573 503 159 nebo e-mailem na gajdosova@3zshol.cz.

Mgr. Ivo Junášek
 ředitel školy

 

Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24 odst.2 zákona 561/2004 Sb. školského zákona vyhlašuji v době od 1. 9. 2015 do 4. 9. 2015 ředitelské volno ze závažných technických důvodů – úklid a nastěhování nábytku do pavilonu B, který byl zcela vyklizen z důvodu výměny oken a stropů ve 2. poschodí.V době ředitelského volna budou všichni pracovníci ve škole.
Školní rok 2015/2016 bude slavnostně zahájen v pondělí 7. 9. 2015 v 8 hodin.

Mgr. Ivo Junášek
 ředitel školy

 

Změna ve vedení školy

Od 1. srpna 2015 se stává novým ředitelem školy pan Mgr. Ivo Junášek. Na místech zástupců budou pracovat paní Mgr. Gabriela Kovářová a paní Mgr. Kateřina Nedbalová.
Přejeme jim v jejich práci mnoho úspěchů.

 

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

Úřední hodiny: pondělí 9.00 - 11.00
Při příchodu do budovy školy dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k probíhající rekonstrukci.

 

 

This template downloaded form free website templates